Instytut Dziedzictwa Solidarności ogłasza  nabór na stanowisko:

Ekspert ds. zarządzania projektami strategicznymi
w Wydziale Merytorycznym

Termin zatrudnienia: 01.09.2023 r.

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę

Wynagrodzenie:  4.500 zł do 7.000 zł brutto (w tym dodatek stażowy)

Miejsce pracy:    Instytut Dziedzictwa Solidarności, Gdańsk – Śródmieście

Misją Instytutu Dziedzictwa Solidarności jest popularyzacja fenomenu i znaczenia NSZZ „Solidarność” w Polsce i na arenie międzynarodowej. Nieustannie pracujemy nad zabezpieczaniem historii, a także narodowego dziedzictwa. Żywa tradycja narodowa, do której niezmiennie odwołuje się NSZZ „Solidarność”, może i powinna stanowić motywację intelektualną oraz wzorzec etyczny dla młodych pokoleń szukających inspiracji dla własnej drogi życiowej.​

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • nadzór i koordynacja nad wskazanymi projektami;
 • prowadzenie właściwej dokumentacji projektów
 • archiwizacja prowadzonych projektów;
 • zapewnienie prawnej i formalnej poprawności w zakresie stosowania procedur wewnętrznych obowiązujących w Instytucie;
 • opracowywanie projektów umów;
 • udział w opracowywaniu projektów umów;
 • nadzór nad realizacją zawartych umów;
 • monitorowanie budżetu Wydziału Merytorycznego;
 • przygotowanie i realizację zamówień publicznych w ramach działalności Wydziału Merytorycznego;
 • sporządzanie planów i sprawozdań;
 • wstępne konsultacje i weryfikacje dokumentacji przygotowywanej przez innych pracowników Wydziału Merytorycznego
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi i podmiotami zewnętrznymi w zakresie realizacji projektów lub postępowań o zamówienie publiczne;
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika Wydziału Merytorycznego lub Dyrektora.

Wymagania niezbędne na danym stanowisku:

 • wykształcenie wyższe I lub II stopnia;
 • co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe;
 • znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i przepisów wykonawczych – aktualnej wiedzy z tego obszaru;
 • samodzielność i dokładność;
 • zaangażowanie i inicjatywa;
 • dobra znajomość pakietu Office, w szczególności programu Excel.

Wymagania dodatkowe (preferowane), związane ze stanowiskiem:

 • co najmniej roczne doświadczenie w realizacji zamówień publicznych po stronie zamawiającego, w szczególności doświadczenie w przygotowaniu i przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w tym sporządzaniu dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
 • ukończone studia magisterskie z zakresu administracji, prawa, ekonomii lub ukończone studia podyplomowe w zakresie zamówień publicznych;
 • umiejętność planowania i monitorowania działań;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • skuteczna komunikacja, w tym umiejętność argumentowania;
 • wysoka kultura osobista i etyka zawodowa;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie;
 • możliwość udziału w ciekawych i różnorodnych projektach;
 • przyjazną i kreatywną atmosferę pracy;
 • możliwość stałego rozwoju i udział w szkoleniach.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys zawodowy (CV),
 • list motywacyjny.

Dokumenty prosimy przesłać na adres e-mail:sekretariat@ids1980.pl w terminie do dnia 15.08.2023 r.

Prosimy o zawarcie w CV i liście motywacyjnym następującej informacji:

„Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Instytut Dziedzictwa Solidarności z siedzibą
w Gdańsku [80-886] Targ Drzewny 8 złożonej przeze mnie aplikacji w kolejnych procesach rekrutacyjnych przez okres najbliższych 9 miesięcy.”

Administratorem danych osób fizycznych jest Instytut Dziedzictwa Solidarności z siedzibą
w Gdańsku [80-886] ul. Targ Drzewny 8, więcej informacji dotyczących przetwarzania danych znajduje się na stronie www.ids1980.pl w zakładce BIP.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie