Czym jest Solidarność i dlaczego powstała? Jaka była sytuacja gospodarcza w PRL? Jak wyglądały protesty robotnicze i strajk w Stoczni Gdańskiej? Wszystkie te zagadnienia poruszone zostały podczas pilotażowych zajęć „45 minut Solidarności”.

Zajęcia przygotował i prowadził Łukasz Mierzejewski, specjalista ds. edukacji historycznej w Instytucie Dziedzictwa Solidarności.

Pierwszym miejscem zajęć było II Liceum Ogólnokształcące w Elblągu. Dziękujemy dyrekcji placówki oraz nauczycielowi, Markowi Nowosadowi za możliwość przeprowadzenia lekcji. Przede wszystkim jednak dziękujemy uczennicom i uczniom klas 2F i 2A za udział i współtworzenie tych zajęć. Mamy nadzieję, że wspólne „45 minut SOLIDARNOŚCI” wzbogaciło proces nauczania, rozbudziło zainteresowanie najnowszą historią Polski, w tym ruchem społecznym SOLIDARNOŚĆ i było przykładem stosowania solidarności międzyludzkiej w praktyce.

Kolejne pilotażowe zajęcia będą odbywać się w kolejnych szkołach do końca bieżącego roku szkolnego. Docelowo zajęcia „45 minut Solidarności’ wzbogacą ofertę edukacyjną IDS i będą proponowane do realizacji w szkołach ponadpodstawowych Trójmiasta i regionu.

Zainteresowane szkoły zapraszamy do kontaktu pod adresem: WM@ids1980.pl.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie