W lipcu odwiedziliśmy Fundację Archivum Helveto-Polonicum (AHP) w szwajcarskim Fryburgu – mieście obfitującym w polskie ślady. 

Działało tu wielu Polaków, warto wspomnieć np. filozofa i sowietologa, rektora tutejszego uniwersytetu, dominikanina o. Józefa Bocheńskiego czy wybitnego chemika oraz byłego prezydenta II RP Ignacego Mościckiego. W katedrze św. Mikołaja można podziwiać witraże Józefa Mehoffera. Dziś Fryburg jest siedzibą Fundacji AHP, która gromadzi i archiwizuje nie tylko polonica szwajcarskie i światowe. Posiada też duży zbiór dotyczący NSZZ „Solidarność”, w tym wydawane podczas stanu wojennego i w obozach internowania solidarnościowe karty pocztowe, ulotki, odezwy, plakaty, znaczki pocztowe, banknoty i pamiątki z obozów internowania, dokumenty, a także materiały wydawane przez instytucje i organizacje szwajcarskie wspierające NSZZ „Solidarność”.

Fundacja powstała dzięki zaangażowaniu i pracy Ludwiki i Jacka Sygnarskich. Ich kolekcjonerska pasja sprawiła, że już od lat 70. gromadzili wydawane w tzw. drugim obiegu druki, ulotki i wydawnictwa opozycyjne. Na regał z książkami w siedzibie Fundacji AHP trafiły również wydawnictwa naszego Instytutu Dziedzictwa Solidarności. Dziś fundacja skupia się na pracy archiwizacyjnej zgromadzonych zbiorów i ich publikacji. Ostatnio wydano „Listy do Anny” – pierwszą część korespondencji Henryka Opieńskiego, urodzonego w Krakowie, a działającego w Szwajcarii polskiego dyrygenta, kompozytora, muzykologa, którego spuścizna trafiła do Fundacji AHP. 

W siedzibie Fundacji Archivum Helveto-Polonicum: prezes fundacji Jacek Sygnarski (z prawej) i pracownik IDS Mirosław Wójcik 

Na regał z książkami w siedzibie Fundacji AHP z Fryburga trafił m.in. album wydany przez IDS: „Wybieram Solidarność”

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie