W siedzibie bydgoskiej delegatury Instytutu Pamięci Narodowej odbyła się konferencja współorganizowana przez Instytut Dziedzictwa Solidarności, Centrum Badania Historii „Solidarności” i Oporu Społecznego w PRL Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz Instytut Pamięci Narodowej.

Instytut Dziedzictwa Solidarności, Instytut Pamięci Narodowej oraz Centrum Badania Historii „Solidarności” i Oporu Społecznego w PRL Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w 40 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce przygotowały ogólnopolską konferencję naukową poświęconą temu zagadnieniu.

„Stan wojenny po 40 latach. Nowe spojrzenie” to konferencja przygotowana pod radą naukową prof. dr hab. Jana Drausa z Uniwersytetu Rzeszowskiego, ks. prof. dr. hab. Józefa Mareckiego z Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie, dr. hab. Piotra Grochmalskiego, prof. Akademii Sztuki Wojennej, prof. dr. hab. Mirosława Golona z gdańskiego oddziału IPN, prof. dr. hab. Norberta Kasparka z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Podczas konferencji z upoważnienia Instytutu Dziedzictwa Solidarności swe wystąpienia zaprezentowali: dr Mateusz Ihnatowicz oraz Anna Krajnowska – główni historycy w Instytucie.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie