Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w porozumieniu z Komisją Krajową NSZZ „Solidarność” podjęło decyzję o utworzeniu oddziału Instytutu Dziedzictwa Solidarności w Szczecinie.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w porozumieniu Komisją Krajową NSZZ „Solidarność” podjęło decyzję o utworzeniu oddziału Instytutu Dziedzictwa Solidarności w Szczecinie.

Oddział docelowo zostanie zlokalizowany w budynku byłej Świetlicy Stoczni Szczecińskiej. IDS będzie odpowiedzialny za prowadzenie inwestycji polegającej na remoncie i adaptacji stoczniowej świetlicy w Szczecinie, opracowanie i przygotowanie scenariusza wystawy stałej oraz, po zrealizowaniu inwestycji, prowadzenie w nowym obiekcie działalności kulturalnej związanej z dziedzictwem Solidarności.

Obecnie trwają konsultacje przedstawicieli Instytutu Dziedzictwa Solidarności oraz władz Miasta Szczecina dotyczące warunków przekazania IDS budynku stoczniowej Świetlicy. Warunkiem utworzenia jest dokonanie szczegółowych uzgodnień co do zakresu terenu, jaki zostanie przekazany, oraz przygotowanie obiektu do przekazania go na cele inwestycyjne. Równocześnie MKiDN podejmie w uzgodnieniu z NSZZ „Solidarność” procedurę zmiany Statutu IDS, który poszerzony będzie o zapisy dotyczące oddziału i jego zadań.

Utworzenie oddziału jest odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez środowiska szczecińskie oraz przede wszystkim stanowi wyraz powzięcia odpowiedzialności przez Państwo Polskie za ochronę spuścizny szczecińskiej Solidarności. 30 sierpnia 1980 roku w Świetlicy Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego komunistyczne władze podpisały porozumienie z przedstawicielami strajkujących załóg regionu, co zakończyło strajki na Pomorzu Zachodnim. Wydarzenie to, obok porozumień zawartych w Gdańsku 31 sierpnia oraz w Jastrzębiu-Zdroju 3 września 1980 roku, stanowi jeden z najważniejszych punktów zwrotnych w najnowszej historii Polski, w dalszej perspektywie przyczyniło się do odzyskania przez Polskę suwerenności po 1989 roku.

Źródło: gov.pl

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie