Dr Mateusz Ihnatowicz w imieniu Instytutu Dziedzictwa Solidarności wygłosił referat na ogólnopolskiej konferencji naukowej w Szczecinie.

Całodniowa ogólnopolska konferencja naukowa „Nie zapomnijcie tamtych dni. 40. Rocznica powstania NSZZ »Solidarność«” odbyła się 17 września 2020 roku w Park Hotelu w Szczecinie. W tym dniu nasz pracownik merytoryczny (główny specjalista ds. merytorycznych), historyk dr Mateusz Ihnatowicz wygłosił referat pt.  „Źródła i artefakty do dziejów NSZZ »Solidarność« w zasobie Instytutu Dziedzictwa Solidarności w Gdańsku”.

Jak podają organizatorzy: „Celem konferencji było uczczenie 40. rocznicy Porozumień Sierpniowych i utworzenia NSZZ »Solidarność« oraz podjęcie refleksji nad dziedzictwem Sierpnia ’80 z udziałem naukowców i świadków historii”.

Konferencja zebrała wielu badaczy z różnorodnych ośrodków i instytucji państwowych, które zajmują się gromadzeniem, opracowywaniem, poznawaniem, badaniem, popularyzowaniem dziejów najnowszych historii Polski.

Dla każdego z panelistów lub referentów przeznaczone było od 10 do 12 minut na wystąpienie.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie