• Zajęcia „45 minut Solidarności” – nr 1 i 2 / 17.05.2024 (pilotaż, rok szkolny 2023/2024)
  • II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi  im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu
O Solidarności i o tym dlaczego powstała. O sytuacji gospodarczej w PRL i o protestach robotniczych w tamtym okresie. I wreszcie o strajku w Stoczni Gdańskiej i o tym jakie zmiany w Polsce on zapoczątkował. Wszystkie te zagadnienia poruszone zostały w miniony piątek podczas pilotażowych zajęć „45 minut Solidarności”.
Zajęcia przygotował Łukasz Mierzejewski, specjalista ds. edukacji historycznej w IDS. Pierwszym miejscem zajęć było II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi  im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu, klasa 2F i chwilę później 2A.
Dziękujemy dyrekcji szkoły oraz nauczycielowi Markowi Nowosadowi, za możliwość przeprowadzenia zajęć. Przede wszystkim dziękujemy uczennicom i uczniom klas 2F i 2A za udział w lekcji i jej współtworzenie. Mamy nadzieję, że wspólne „45 minut SOLIDARNOŚCI” wzbogaciło proces nauczania, rozbudziło zainteresowanie najnowszą historią Polski, w tym ruchem społecznym SOLIDARNOŚĆ, i było także przykładem stosowania solidarności międzyludzkiej w praktyce. Kolejne pilotażowe zajęcia odbywać się będą jeszcze w kilku szkołach aż do końca bieżącego roku szkolnego. Docelowo zajęcia „45 minut Solidarności’ wzbogacą ofertę edukacyjną IDS i będą proponowane do realizacji w szkołach ponadpodstawowych Trójmiasta i regionu.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie