Dziedzictwo narodowe to pamięć o najważniejszych wydarzeniach w naszych dziejach. Obowiązkiem Państwa Polskiego jest przypominanie dziedzictwa Solidarności, bo to jest bardzo ważna część naszego narodowego dziedzictwa – powiedział dziś wiceminister kultury Jarosław Sellin podczas uroczystości podpisania umowy o utworzeniu Instytutu Dziedzictwa Solidarności.

Powołanie nowej instytucji kultury, współprowadzonej przez MKiDN i NSZZ „Solidarność”, miało miejsce w legendarnej Sali BHP w Stoczni Gdańskiej w trakcie obchodów z okazji 39. rocznicy strajków i powstania NSZZ „Solidarność” oraz 31. rocznicy strajków z 1988 roku.

Wiceminister Sellin podkreślił, że nazwa: Instytut Dziedzictwa Solidarności nie jest przypadkowa.

– O dziedzictwo Solidarności trzeba dbać i mamy poczucie, że czeka nas dużo pracy, aby przypomnieć światu prawdziwą historię Solidarności – powiedział minister.

Jarosław Sellin zaznaczył także, że poważną politykę historyczną trzeba prowadzić poprzez trwałe instytucje, do czego zobowiązane jest każde państwo.

– Systematyczna praca instytucjonalna przynosi efekty. Wierzę głęboko, że również działania Instytutu Dziedzictwa Solidarności takie efekty przyniosą dzięki systemowej i systematycznej pracy, która opowie światu o dziedzictwie Solidarności.

Sekretarz Stanu w MKiDN przypomniał także wartości, którymi kierowała się Solidarność i o które walczyła, takie jak: wolność obywatelska i niepodległość państwa, patriotyzm, zasada non violence, respektowanie autentycznego pluralizmu światopoglądowego, wynikające z wielowiekowej chrześcijańskiej tradycji polskiej tolerancji, solidaryzm społeczny i sprawiedliwość oraz fundament etyczny życia społecznego oparty na Dekalogu i tradycji moralnej cywilizacji chrześcijańskiej, o której wielokrotnie mówił i pisał do ludzi Solidarności papież – święty Jan Paweł II, przypominając podstawową zasadę solidaryzmu: „jeden drugiego brzemiona noście”.

Uroczyste podpisanie umowy przez Sekretarza Stanu w MKiDN Jarosława Sellina oraz Przewodniczącego NSZZ „Solidarmość” Piotra Dudę, powołującej Instytut Dziedzictwa Solidarności, odbyło się w obecności Premiera RP Mateusza Morawieckiego i Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta Pawła Muchy.

Misja i cele Instytutu Dziedzictwa Solidarności

Misją nowej państwowej instytucji kultury będzie popularyzacja fenomenu i znaczenia Solidarności oraz badanie i zabezpieczanie jej historii i autentycznego dziedzictwa. Żywa tradycja narodowa, do której niezmiennie odwołuje się NSZZ „Solidarność”, może i powinna stanowić motywację intelektualną oraz wzorzec etyczny dla młodych pokoleń szukających inspiracji dla własnej drogi życiowej.​

Cele Instytutu Dziedzictwa Solidarności:

  • Upamiętnianie i promowanie w kraju i za granicą dziedzictwa historycznego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, ruchu społecznego oraz antykomunistycznej opozycji demokratycznej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego zrywu obywatelskiego w sierpniu 1980 roku.
  • Upamiętnianie pluralizmu wewnątrzzwiązkowego, nurtów opozycji demokratycznej i oporu społeczeństwa polskiego wobec systemu komunistycznego w latach 1956–1989.
  • Upamiętnianie postaw i aktywności przedstawicieli Kościoła katolickiego względem NSZZ „Solidarność” i opozycji demokratycznej.
  • Inicjowanie przedsięwzięć kulturalnych, społecznych i naukowych nawiązujących do tradycji ruchu Solidarność.
  • Badania naukowe w zakresie historii Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.
  • Edukacja i wychowanie młodego pokolenia Polaków w duchu wartości i tradycji ruchu Solidarność.
  • Upowszechnianie w świadomości międzynarodowej polskiego wkładu w obalenie systemu komunistycznego.
  • Inicjowanie i wspieranie – w oparciu o dziedzictwo i wartości ruchu Solidarność – nowych przedsięwzięć poruszających problematykę wolności, suwerenności Polski, demokracji, praw człowieka i innych wyzwań współczesnej Polski, Europy i świata.

 

Źródło: MKiDN

Fot. Robert Wąsik, Tygodnik Solidarność

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie