Zatrudnimy:

kierownika Wydziału Merytorycznego

Wymagania niezbędne wobec kandydata to wykształcenie wyższe, minimum 5- letnie doświadczenie zawodowe, w tym minimum 3 lata na stanowisku kierowniczym, dobre zarządzanie czasem i zdolności organizacyjne, umiejętność koordynacji kilku zadań w tym samym czasie, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole oraz łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność tworzenia pism formalnych, dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel), zaangażowanie, dokładność, sumienność oraz wysoka kultura osobista.
Zakres zadań to kierowanie zadaniami Wydziału Merytorycznego, nadzór, planowanie, organizowanie motywowanie i kontrolowanie pracy zespołu podległych pracowników, planowanie harmonogramu zadań merytorycznych, planowanie oraz nadzór nad wydatkowaniem środków w ramach założonego budżetu zgodnie z zasadami finansów publicznych i obowiązującymi przepisami, nadzór nad mieniem użytkowanym przez Wydział Merytoryczny do realizacji zadań, udział w procesie planowania i wydawania środków publicznych, w tym w przygotowywaniu (opisu przedmiotu zamówienia) postępowań o zamówienie publiczne oraz planów postępowań o zamówienie publiczne, inicjowanie, planowanie, realizowanie i nadzór nad realizacją zadań Wydziału Merytorycznego.
Komplet dokumentów prosimy składać do 4 listopada 2022 r.
Wszystkie szczegóły można znaleźć w naszym BIP >>TUTAJ

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie