Wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez Instytut Dziedzictwa Solidarności z okazji 40. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych i utworzenia NSZZ „Solidarność”.

SIERPIEŃ 2020

▲▼ WIRTUALNE WYSTAWY NA 40-LECIE SOLIDARNOŚCI „CZŁOWIEK RODZI SIĘ I ŻYJE WOLNYM”

Wystawa składa się z czterech edycji: gdańskiej, szczecińskiej, śląsko-dąbrowskiej oraz ogólnopolskiej. Pierwsze trzy edycje przedstawiają przebieg strajków w  regionach. Edycja ogólnopolska z jednej strony podsumowuje i łączy treści zaprezentowane w pozostałych edycjach, a z drugiej ukazuje, że Solidarność objęła cały kraj, a jej ostateczny kształt prawny został nadany w Warszawie pod naciskiem wydarzeń we wrześniu i październiku 1980 roku.

•    Wystawa w formie wirtualnej będzie dostępna pod adresem: www.strajki1980.pl
•    Wystawie będzie towarzyszyć kampania promocyjna w mediach społecznościowych oraz na portalach informacyjnych.
•    Zasięg wystawy w Internecie prognozujemy na 3 100 000 osób, natomiast zasięg obejmujący bezpośrednie zapoznanie się z jej treścią – na około 150 000 osób.
•    W ramach wystawy przygotowano jej katalog w nakładzie 10 000 egzemplarzy.
•    Ponadto wystawa w formie fizycznych plansz będzie prezentowana w niektórych regionach NSZZ „Solidarność”, między innymi w Gdańsku, w historycznej Sali BHP.
•    Wystawę przygotowano również w języku angielskim.

Termin wydarzenia: od 10.08.2020 roku wystawa będzie dostępna w Internecie, w tym dniu rozpocznie się również kampania promująca wystawę w sieci.

▲▼ KINO LETNIE

31 sierpnia 2020 roku przestrzeń przy siedzibie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” nabierze nowego, filmowego wymiaru. W tym dniu, w ramach kameralnego kina plenerowego, będziemy prezentować kilka uznanych filmów polskiej kinematografii, nawiązujących do dziedzictwa Solidarności.

16:00 „Grupy Oporu”, reż. Maria Dłużewska
17:00 „Śmierć jak kromka chleba”, reż. Kazimierz Kutz
19:00 „Popiełuszko. Wolność jest w nas”, reż. Rafał Wieczyński
21:30 „Robotnicy ’80”, reż. Andrzej Chodakowski, Andrzej Zajączkowski

Termin wydarzenia: 31 sierpnia 2020 roku, od godz. 16:00.
Miejsce: boczny wjazd do siedziby Solidarności, niebieska brama od ul. Wały Piastowskie 24 w Gdańsku.
WSTĘP WOLNY – liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność przybycia na seans.
▲▼ STOISKO INSTYTUTU DZIEDZICTWA SOLIDARNOŚCI PRZY HISTORYCZNEJ SALI BHP
31 sierpnia 2020 roku Instytut Dziedzictwa Solidarności w sposób szczególny będzie obecny przy Sali BHP, w kluczowym, a zarazem historycznym miejscu podpisania Porozumień Sierpniowych w 1980 roku. W 40 lat po tych wydarzeniach pracownicy IDS będą rozdawać katalogi naszej rocznicowej wystawy „Człowiek rodzi się i żyje wolnym”. Będzie to znakomita okazja do rozmów o strajkach i wspomnień, a także do otrzymania nieodpłatnej, wyjątkowej pamiątki edukacyjnej poświęconej tym niezwykle ważnym wydarzeniom.
Termin wydarzenia: 31 sierpnia 2020 roku, od godz. 15:00.
Miejsce: Historyczna Sala BHP, ul. ks. Jerzego Popiełuszki w Gdańsku.

▲▼ KAMPANIA SPOŁECZNO-EDUKACYJNA I OKOLICZNOŚCIOWE MURALE

Narodowe Centrum Kultury organizuje kampanię społeczno-edukacyjną, w ramach której przygotowaliśmy spot przypominający najważniejsze wydarzenia w drodze do podpisania Porozumień Sierpniowych i ich najważniejsze postulaty.
W przestrzeni miejskiej Gdańska, Szczecina, Jastrzębia-Zdroju i Dąbrowy Górniczej – miastach, w których podpisano Porozumienia Sierpniowe, powstaną okolicznościowe murale. Naszym działaniom towarzyszyć będzie utwór napisany specjalnie z okazji 40-lecia powstania Solidarności. Do współpracy zaprosiliśmy zespół Golec uOrkiestra – muzyków, którzy nie tylko łączą pokolenia, ale też różne muzyczne estetyki, inspirując się współczesnymi brzmieniami, jak i tymi nawiązującymi do polskich tradycji.

WRZESIEŃ 2020

▲▼ WYSTAWA POŚWIĘCONA KORNELOWI MORAWIECKIEMU

Ideą wystawy jest przybliżenie postaci niedawno zmarłego Kornela Morawieckiego m.in. jako działacza Solidarności Walczącej. Kornel Morawiecki był człowiekiem legendą, potrafił walczyć z totalitarnym systemem o to, co było dla niego najważniejsze: „Wiarę i Niepodległość”.

Termin wydarzenia: 30 września 2020 roku.
Miejsce: Sala BHP.

▲▼ WYSTAWA „LECH KACZYŃSKI. CZŁOWIEK SOLIDARNOŚCI”

Wystawa pt. „Lech Kaczyński. Człowiek Solidarności (1949–2010)” to przedsięwzięcie o charakterze edukacyjno-informacyjnym. Zostało ono zaplanowane jako element obchodów jubileuszu 10 rocznicy Katastrofy Smoleńskiej. Pierwotnie planowano wernisaż wystawy na 9 kwietnia 2020 roku, jednakże ze względu na rozwój pandemii pierwsza prezentacja wystawy została przesunięta w czasie. Ekspozycja pt. „Lech Kaczyński. Człowiek Solidarności (1949–2010)” to 15 tablic przekrojowo prezentujących dorobek zawodowy, społeczny i naukowy Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego na przestrzeni 61 lat jego życia. Tytuł wystawy nawiązuje do priorytetu życiowego Lecha Kaczyńskiego, jakim była działalność związkowa oraz troska o prawa pracownicze i prawa człowieka.

Termin wydarzenia: otwarcie wystawy we wrześniu 2020 roku.
Miejsce: dziedziniec Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie.

PAŹDZIERNIK 2020

▲▼ WYSTAWA „KSIĘŻA SOLIDARNOŚCI”

Ideą wystawy jest przypomnienie pracy duszpasterskiej duchownych rzymskokatolickich: księży i zakonników, w tworzeniu się opozycji demokratycznej, a następnie Solidarności przeciwko komunistycznej PRL.
Termin wydarzenia: październik 2020 roku.
Miejsce: Sala BHP.

LISTOPAD – GRUDZIEŃ 2020

▲▼ WYDANIE KSIĄŻKI „ALFABET SOLIDARNOŚCI”

Książka na temat fenomenu Solidarności adresowana jest w pierwszej kolejności do młodych Polaków. Chcemy wyjaśnić, dlaczego ta historia jest wciąż żywa, tak bardzo ważna dla nas, ale także dla młodego pokolenia: historia Solidarności jest wciąż fascynująca, inspirująca także dzisiaj. Aby ułatwić percepcję, publikacja będzie zawierała alfabetyczny zbiór nazw, pojęć, haseł lub nazwisk, które będą stanowić syntetyczny przewodnik po historii karnawału Solidarności w latach 1980–1981.

Termin wydarzenia: listopad – grudzień 2020 roku.

▲▼ WYDANIE KSIĄŻKI – ALBUMU „40-LECIE SOLIDARNOŚCI”

Obchody 40. rocznicy powstania Solidarności zakończy wydanie albumu upamiętniającego narodziny NSZZ „Solidarność” oraz popularyzującego wiedzę o Związku. Publikacja będzie zawierać okolicznościową część wstępną oraz rozdziały poświęcone historii NSZZ „Solidarność” (lata 1980–1981, Solidarność w podziemiu, lata 1989–1990, reakcja Zachodu na powstanie i funkcjonowanie NSZZ „Solidarność”, wsparcie Kościoła katolickiego dla Związku, teraźniejszość Solidarności – związek zawodowy w gospodarce wolnorynkowej) i będzie stanowić trwałą pamiątkę obchodów 40-lecia Solidarności.

Termin wydarzenia: 7–8.11.2020 roku odbędzie się uroczyste zainicjowanie akcji promocyjnej w Internecie, mającej na celu zachęcanie czytelników do zapoznania się z cyfrową wersją albumu. 15.12.2020 roku odbędzie się promocja drukowanych egzemplarzy albumu.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie