2 czerwca 2021 w bazylice św. Brygidy odbył się wernisaż inaugurujący nową wystawę IDS. Zapraszamy do przeczytania relacji z tego wydarzenia.

2 czerwca 2021 w bazylice św. Brygidy w Gdańsku odbył się uroczysty wernisaż inaugurujący nową wystawę Instytutu Dziedzictwa Solidarności zatytułowaną „Księża Solidarności”. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele władz państwowych, „Solidarności”, duchowieństwa, gdańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej i, oczywiście, Instytutu Dziedzictwa Solidarności.

Autorem wystawy jest dr Mateusz Ihnatowicz. Ekspozycja składa się z 14 tablic prezentujących wkład Kościoła katolickiego i poszczególnych jego przedstawicieli w rewolucję Solidarności i pokonanie komunizmu. Przedstawieni zostali na niej najważniejsi duchowi patroni związku oraz wybrani kapelani związku. Szczególną uwagę poświęcono sylwetkom ks. Jerzego Popiełuszki, kard. Stefana Wyszyńskiego i św. Jana Pawła II. Całość poprzedzają tablice informujące o kontekście historycznym, w tym plansze o Mszach św. za ojczyznę, pielgrzymkach ludzi pracy na Jasną Górę, czy zaangażowaniu Kościoła w Solidarność.

O celach i przyczynach powstania wystawy mówił na jej otwarciu dyrektor Instytutu Dziedzictwa Solidarności,Mateusz Smolana:

Chcemy podkreślić fakt, że „Solidarność”, jako niezależny ruch związkowy ma korzenie chrześcijańskie. (…) Trzeba pamiętać, że fundamentalne wartości chrześcijańskie odróżniają „Solidarność” od powszechnych wpływów lewicowych w związkach zawodowych Europy. W 1980 roku wartości laickie nie mogły mieć siły naprawczej zmieniającej naszą rzeczywistość – tę prawdziwą siłę znaleźć można było wyłącznie w naszej cywilizacji opartej na chrześcijaństwie. (…)

Wystawa jest opowieścią o kapłanach, którzy mieli odwagę wyjść do człowieka w niezwykle trudnej rzeczywistości politycznej i społecznej. To opowieść o postawach na wskroś humanitarnych i bohaterskich. Kościół w Polsce powiedział prawdzie „tak”, wnosząc przez swych kapłanów niezwykle ważne wsparcie moralne, integrujące, dające poczucie jedności, wspólnoty i prawdziwej solidarności. Wystawą składamy hołd tym, którzy mieli odwagę iść ramię w ramię ze społeczeństwem w imię prawdy, dobra, wolności i lepszej przyszłości narodu polskiego.

Podczas wernisażu głos zabrał również Tadeusz Majchrowicz, wiceprzewodniczący komisji krajowej NSZZ „Solidarność”. Wspominał on pierwszą pielgrzymkę Jana Pawła II do Polski i podkreślał wagę powołania Instytutu Dziedzictwa Solidarności jako placówki, która ma promować prawdziwą historię związku.

Z kolei Andrzej Kołodziej, legenda „Solidarności” i przewodniczący Rady IDS mówił, że bez wsparcia Kościoła nie byłoby Solidarności:

Bylibyśmy dzisiaj w zupełnie innym miejscu. Kościół był wówczas jedynym autorytetem, nie tylko dla ludzi wierzących. Był ostoją i nośnikiem patriotyzmu, wolności oraz gwarantem polskości.

Wszystkim uczestnikom wernisażu z pewnością w pamięć zapadły słowa obecnych na uroczystości świadków historii –ks. Eugeniusza Jankiewicza i o. Bronisława Sroki.  Jankiewicz – wieloletni kapelan Solidarności z Dolnego Śląska – mówił, że wystawa przypomina, że odrodzenie moralne Polaków w sierpniu 1980 roku nie byłoby możliwe bez codziennej i cichej pracy duszpasterskiej wielu kapłanów. Natomiast o. Bronisław Sroka opowiadał m. in. o rekolekcjach, które głosił dla stoczniowców w grudniu 1981 i pytał z mównicy retorycznie: Co się stało z tą pierwotną Solidarnością? Daliśmy się podzielić.

Z kolei ks. Ludwik Kowalski, proboszcz bazyliki św. Brygidy dodał, że obowiązkiem kapłanów jest wypowiadanie się na tematy społeczno-polityczne: Grzechem zaniechania byłoby gdybyśmy nie zabierali głosu w sprawach związanych z naszym codziennym życiem, polską i europejską rzeczywistością. Ks. Kowalski podkreślał również potrzebę przekazywania wiedzy młodszym pokoleniom, które nie znają historii „Solidarności”. Mówił też o dużej przestrzeni wystawienniczej na dachu bazyliki św. Brygidy, którą z powodzeniem można zaaranżować w szczytnym celu. Pozytywnie o tej inicjatywie wypowiadali się również Mateusz Smolana i Tadeusz Majchrowicz.

Wystawę „Księża Solidarności” można oglądać do 4 lipca 2021 roku w zabytkowej bazylice św. Brygidy w Gdańsku przy ulicy profesorskiej 17 w godzinach 10 – 18. Wstęp wolny.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie