Wizyta eksperta Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków i Miejsc Historycznych Jörga Haspela w Gdańsku to jeden z ostatnich etapów w drodze Stoczni Gdańskiej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Instytut Dziedzictwa Solidarności od samego początku aktywnie wspiera tę inicjatywę.
Celem przyjazdu eksperta ICOMOS było sprawdzenie, czy tereny Stoczni Gdańskiej spełniają warunki integralności i autentyzmu, zweryfikowanie zaproponowanych granic, a także ocena stanu zachowania miejsca oraz skuteczności ochrony i zarządzania terenem

Ekspert ICOMOS wziął udział w serii spotkań z przedstawicielami Instytutu Dziedzictwa Solidarności, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Instytutu Dziedzictwa, miejskiego i wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz władz miasta. Profesor Haspel odbył również serię spacerów po stoczniowych terenach, w trakcie których wizytował niezwykle cenne historycznie tereny.

Złożony blisko rok temu akces i rozpoczęcie procedury dążącej do wpisania Stoczni Gdańskiej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO jest zwieńczeniem wieloletnich wysiłków na rzecz zachowania historycznego dziedzictwa Stoczni Gdańskiej i Solidarności. W uzasadnieniu wniosku podkreślono, że „Stocznia Gdańska stanowi znakomity przykład wielkoskalowego zakładu przemysłowego. Po II wojnie światowej był to największy producent statków w Polsce i całym bloku wschodnim, zatrudniający tysiące pracowników. Jednocześnie dla ludzi w komunistycznej Europie było to »okno na świat«. (…) Sieć budynków, ulic i otwartych przestrzeni Stoczni Gdańskiej stała się świadkiem wydarzeń będących kamieniem milowym w historii świata, prowadzących do zjednoczenia demokratycznej Europy. Stocznia Gdańska – miejsce narodzin Solidarności i symbol upadku żelaznej kurtyny w Europie – z wielu powodów jest miejscem o ogromnym znaczeniu dla historii świata i wspólnego dziedzictwa ludzkości”.

Po wielu latach dewastacji, wyburzeń i zaniedbań Stocznia Gdańska ma szansę znaleźć się wśród najściślej chronionych zabytków świata. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie Międzyrządowy Komitet Ochrony Dziedzictwa Światowego podczas obrad zaplanowanych na połowę 2021 roku.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie