Instytut Dziedzictwa Solidarności wspólnie z Morską Fundacją Historyczną organizuje wyjątkowy Dzień Dziecka, podczas którego będzie można lepiej poznać historię.

W czwartek 1 czerwca zapraszamy do wspólnego odkrywania śladów naszych najnowszych dziejów związanych z dziedzictwem Solidarności. Niezwykła podróż po historycznej Stoczni Gdańskiej rozpocznie się o godzinie 11 przed budynkiem historycznej Sali BHP (Gdańsk, ul. Popiełuszki 6). Na dzieci będą też czekać okolicznościowe upominki przygotowane przez IDS oraz MFH.

W ten sposób Instytut Dziedzictwa Solidarności popularyzuje fenomen i pokazuje znaczenie NSZZ „Solidarność” oraz ruchu społecznego Solidarność. Żywa tradycja może bowiem i powinna stanowić motywację oraz wzorzec dla młodych pokoleń szukających inspiracji dla własnej drogi życiowej.

Morska Fundacja Historyczna, która obok IDS jest współorganizatorem tego wydarzenia, działa na rzecz zachowania dziedzictwa Stoczni Gdańskiej. Dlatego właśnie współtworzyła szlak Stoczni Cesarskiej oraz liczne wystawy, które były poświęcone m.in. Annie Walentynowicz i historii stoczni w PRL.

  • Czwartek, 1 czerwca, godzina 11.00
  • Sala BHP, ul. Popiełuszki 6 w Gdańsku
  • Kontakt: 888 804 327

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie