Zmarł Andrzej Rozpłochowski – Człowiek Solidarności, przywódca strajku we wrześniu 1980 r. w Hucie Katowice i sygnatariusz porozumienia z władzą.   Dzięki zawartemu w nim zapisowi zawarta w  Porozumieniu Gdańskim zgoda na tworzenie niezależnych związków zawodowych została przeniesiona na cały kraj.   Między innymi Jemu Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” zawdzięcza swą terytorialną organizację, co w efekcie zapobiegło rozgrywaniu przez władzę komunistyczną  między sobą różnych branż i regionów.  

Z niewypowiedzianie wielkim smutkiem przyjąłem późnym wieczorem wiadomość o odejściu pana Andrzeja Rozpłochowskiego członka Rady Programowej Instytutu Dziedzictwa Solidarności. Pan Andrzej należał do tytanów Solidarności, bezkompromisowych, antykoniunkturalnych, absolutnie oddanych idei, wiernych Związkowi. Należał do pokolenia ojców założycieli, twórców wielkiej Solidarności.  Poznałem go dopiero w 2019 roku. W pierwszym kontakcie uderzająca była jego serdeczna witalność, niespożyta energia i życiowy optymizm, którym chciał i potrafił zarażać. Niezwykle doświadczony życiem związkowca dzielił się i napełniał rozmówców, słuchaczy swoimi pomysłami. Można śmiało powiedzieć, że dla historyka i badacza był kopalnią wiedzy, doskonałym świadkiem historii. Był, co dla niego charakterystyczne, człowiekiem w ciągłym ruchu, dynamice, działającym, aktywnym, wydawałoby się, że nigdy nie zwalnia i nigdy nie zwolni, bo tak chciał i czuł się z tym szczęśliwy. Zatrzymała go jednak nagła choroba. Zabrała nam wielkiego bohatera…
Dziękuję Opatrzności, że dane mi było Ciebie poznać. Żegnaj Panie Andrzeju!
Mateusz Smolana
Dyrektor Instytutu Dziedzictwa Solidarności
stan wojenny

Andrzej Rozpłochowski - O wolność walczyć codziennie

Odtwarzaj filmZatrzymaj film
Loader
Od początku istnienia Solidarności Andrzej  Rozpłochowski był jednym z  jej  liderów. Organizował struktury regionalne, branżowe, był delegatem na zjazdy regionalne i I  Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”, członkiem Komisji Krajowej. Reprezentował tzw. radykalne skrzydło związkowe, które  otwarcie nazywało komunistów zdrajcami polskiego narodu.  Internowany na początku stanu wojennego,  był  przetrzymywany w   kilku obozach.  Po ich likwidacji w grudniu 1982 r. przewieziony do Aresztu Śledczego w Warszawie - Mokotowie,  gdzie przebywał bez wyroku do amnestii w 1984 r. Stawiano mu zarzut „próby obalenia siłą ustroju PRL”.  Po wyjściu z aresztu zaangażował się w regionalną działalność podziemną. W 1988 r. wyemigrował do USA,  skąd powrócił do Polski w 2010 r.   Zaangażował się w działalność polityczną, edukacyjną, publicystyczną. Propagował idee  Solidarności  jako działalności zbiorowej, opartej na wolnościowych aspiracjach Polaków. Był członkiem Rady Programowej Instytutu Dziedzictwa Solidarności, uhonorowany tytułem Człowieka Roku Tygodnika Solidarność 2020.
Andrzej Rozpłochowski  był  niezwykle  pogodnym, otwartym na drugiego człowiekiem,  pełnym pomysłów i idei, które pragnął zrealizować.  Miał  tyle do zrobienia.

Cześć Jego Pamięci !

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie