Dzieciństwo i młodość

Alfons Popiełuszko (pieszczotliwie zwany Alkiem, zmienił imię na Jerzy w 1971 r.) urodził się w chłopskiej rodzinie we wsi Okopy na Suwalszczyźnie. Popiełuszkowie mieli kilkuhektarowe gospodarstwo rolne – żyli skromnie, a fundamentem ich spokoju i harmonii była religijność rodziców.

Młody Alek od początku czuł powołanie. Jego ulubionym przedmiotem była religia, a w wieku 11 lat przyjął I Komunię Świętą, po dwóch tygodniach został bierzmowany i zaczął służyć do mszy w rodzinnej parafii w Suchowoli.

Duchowieństwo

Po ukończeniu szkoły średniej wstąpił do Warszawskiego Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Alek Popiełuszko był klerykiem siedem, a nie pięć lat – dwa lata spędził w wojskowej jednostce kleryckiej jako szeregowy. Po ukończeniu seminarium w 1972 roku Jerzy Popiełuszko przyjął święcenia kapłańskie z rąk swojego mistrza i duchowego mentora, kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Młody ksiądz jako wikary trafił do parafii Świętej Trójcy w Ząbkach, został również duszpasterzem służby zdrowia. Swoją drogę kontynuował jako duszpasterz akademicki przy kościele Świętej Anny w Warszawie, a w maju 1979 roku został wikarym w parafii archikatedralnej Świętego Jana Chrzciciela w Warszawie. Stamtąd trafił jako rezydent do parafii Świętego Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu, gdzie zapisze najważniejsze karty nie tylko swojej biografii, ale i najnowszej historii Polski.

Solidarność

Ksiądz Jerzy Popiełuszko związany był z Solidarnością od początku jej powstania. W czasie sierpniowych strajków, w niedzielę 31 sierpnia 1980 roku, odprawił mszę św. polową dla strajkujących robotników Huty „Warszawa”, którzy uczynili go honorowym członkiem NSZZ „Solidarność”. Celebrował też mszę św. podczas strajku studentów Wyższej Szkoły Pożarnictwa oraz został duszpasterzem strajkujących studentów Akademii Medycznej w Warszawie.

Po wprowadzeniu stanu wojennego celebrował Msze Święte za Ojczyznę w kościele św. Stanisława Kostki, które gromadziły tysiące ludzi i przemieniały się w publiczne manifestacje wierności ideałom Solidarności. W swych kazaniach wielokrotnie powtarzał, by „zło dobrem zwyciężać”, a jego niezłomna postawa podtrzymywała na duchu i pokrzepiała serca opozycjonistów w całym kraju.

Działalność księdza Popiełuszki stawiała go w pierwszym szeregu wrogów ludowej władzy. Popiełuszko był prześladowany i nękany pogróżkami, anonimami, próbami zamachu i prowokacjami. Podczas stanu wojennego był trzynastokrotnie przesłuchiwany, a raz aresztowany (1983 r.).

Śmierć

19 października 1984 roku ksiądz Jerzy Popiełuszko odprawił mszę św. w kościele Świętych Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy i ruszył w drogę powrotną do Warszawy. Podczas podróży został porwany, skrępowany, torturowany, a następnie wrzucony do Wisły z zapory we Włocławku przez funkcjonariuszy Wydziału I Departamentu IV MSW. Męczeńska śmierć duchownego, której dokładne okoliczności do dziś pozostają niewyjaśnione, odbiła się szerokim echem w Polsce i na świecie.

Pogrzeb księdza Popiełuszki zgromadził setki tysięcy ludzi i przemienił się w ogromną, antykomunistyczną manifestację. Zamordowanego duchownego pochowano na terenie parafii Świętego Stanisława Kostki, a jego grób stał się miejscem pielgrzymek i oficjalnych wizyt między innymi Jana Pawła II, George’a Busha czy Margaret Thatcher.

Ksiądz Jerzy Popiełuszko został odznaczony Orderem Orła Białego oraz beatyfikowany 6 czerwca 2010 roku.

 

Źródła:

muzeumkspopieluszki.pl

M. Ihnatowicz,Bł. Ks. Jerzy Popiełuszko (1947–1984) – patron Solidarności

https://przystanekhistoria.pl/pa2/teksty/75427,Meczenska-noc.html?search=695661276456

https://biogramy.ipn.gov.pl/bio/wszystkie-biogramy/106004,Ksiadz-Jerzy-Popieluszko.html

Encyklopedia Solidarności

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie