Notacje, czyli wspomnienia i refleksje osób, które uczestniczyły w ważnych wydarzeniach związanych z Solidarnością i opozycją demokratyczną w czasach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, prowadzimy od połowy 2021 roku. Ich liczba będzie systematycznie rosła. Gromadzimy relacje o przeżyciach i faktach obserwowanych z bliższej i dalszej perspektywy, odnoszące się do szerokiego kontekstu wielu lat powojennej historii Polski.

Powstanie w tak krótkim czasie prawie 10-milionowej, niezależnej i samorządnej organizacji związkowej w komunistycznym kraju, całkowicie podporządkowanym Rosji sowieckiej, było wydarzeniem bezprecedensowym na skalę światową z wielu względów. Nigdy wcześniej i nigdy później nigdzie nie doszło do tak wielkiego antykomunistycznego zrywu społeczeństwa.

Przez lata badacze poświęcili wiele czasu na udokumentowanie i naukowe opracowanie tego zjawiska. W Instytucie Dziedzictwa Solidarności uznaliśmy, że – dla dopełnienia obrazu epoki Solidarności – poza zapisem zawartym w dokumentach ważne jest także zarejestrowanie świadectw współczesnych mu uczestników i świadków. Każdy z nich postrzegał zarówno tę Solidarność pisaną wielką literą, jak i solidarność pisaną przez małe s, jej wartości i znaczenie z innej, osobistej perspektywy. Zatem dzieje wielkiego ruchu społecznego, politycznego, zawodowego i niepodległościowego wreszcie w notacjach filmowych stają się sumą osobistych, indywidualnych doświadczeń i emocji. Pamięć o tym ruchu, o jego genezie, zmaganiach i przetrwaniu jest obecna także dzięki ludziom, w których ta historia żyje. Zebranie jak największej liczby składowych wspomnianej sumy stanowi zasadniczy cel naszego projektu, noszącego nazwę „Świadkowie Solidarności”.

GRUDZIEŃ ’70 – playlista (10 filmów):

 

SIERPIEŃ ’80 – playlista (5 filmów):

 

STAN WOJENNY – playlista (9 filmów):

 

#stanwojenny

Andrzej Rozpłochowski - Stan wojenny aresztowanie

Odtwarzaj filmZatrzymaj film
Loader

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie