Jesteśmy instytucją, która w ramach swojej statutowej działalności podejmuje się m.in. edukacji i wspierania młodego pokolenia Polaków w duchu wartości i tradycji ruchu społecznego Solidarność. Jednocześnie dążymy do upamiętniania i promowania w kraju oraz za granicą dziedzictwa historycznego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, ruchu społecznego, a także antykomunistycznej opozycji demokratycznej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego zrywu obywatelskiego w sierpniu 1980 roku.

W tym celu rozpoczęliśmy tworzenie programu edukacyjnego, który otrzymał tytuł: „Śladami narodzin Solidarności”. Łączy on harmonijnie wycieczki edukacyjne z zajęciami warsztatowymi dla uczniów. W ten sposób pragniemy wesprzeć pracę wychowawców i nauczycieli przedmiotu w realizacji zadań, przed którymi staje współczesna szkoła.

W naszym zamierzeniu program został podzielony na dwie, spójne ze sobą części, które również wewnętrznie zostały podzielone na jednostki tematyczne.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie