WARSZTATY

Poniżej podsumowujemy zajęcia, które były dotychczas realizowane przez IDS (w przypadku wznowienia informacja w tej sprawie zostanie opublikowana w tym miejscu): 

Warsztaty edukacyjne

Przedstawione propozycje zajęć warsztatowych i poznawczych są spójne – zarówno w obszarze celów kształcenia, jak i treści kształcenia – z zapisami zawartymi w obowiązującej podstawie programowej historii, tak na etapie szkoły podstawowej, jak i ponadpodstawowej. Ponadto realizują one jeden z kierunków polityki oświatowej państwa, które zostały ogłoszone w lipcu 2021 r. i obowiązują w bieżącym roku szkolnym.

I. Historia dotyczy zwykłych ludzi

Cel główny

 • Przedstawienie wybranego biogramu jednego z poległych w Grudniu ’70 w kontekście przyczyn, przebiegu i skutków buntu robotniczego z 1970 roku.

Krótki opis przebiegu zajęć:

Po wykładzie analitycznym, poprowadzonym na podstawie prezentacji, uczniowie – pracując w losowo dobranych zespołach – dokonają analizy tekstu przewodniego (biogramu jednej z ofiar Grudnia ’70). Następnie wykonają zadanie przygotowane w karcie pracy, zapiszą wnioski i zaprezentują je na forum całej klasy. Dopełnieniem zajęć będzie indywidualna refleksja, stanowiąca podsumowanie warsztatów.

 • Czas trwania zajęć: 1,5 h
 • Miejsce: Sala BHP
 • Liczba osób w grupie: maks. 30 (jeden zespół klasowy)
 • Termin: do ustalenia z organizatorem
 • Wcześniejsza rezerwacja: sekretariat@ids1980.pl

II. Prawa człowieka w postulatach Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. Geneza, formowanie i wprowadzanie praw człowieka na przestrzeni dziejów

Cel główny

 • Wskazanie i wykazanie, że postulaty Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego, sformułowane 17 sierpnia 1980 r., zawierają w sobie żądanie przestrzegania szeroko rozumianych praw człowieka trzech generacji.

Krótki opis przebiegu zajęć:

Prowadzący przedstawia zespołowi klasowemu proces kształtowania się praw człowieka trzech generacji, wykorzystując w tym celu prezentację multimedialną. Następnie krótko nawiązuje do okoliczności powstania listy postulatów strajkowych (wywieszonych w Sali BHP, w której odbywają się zajęcia warsztatowe). Pracując zespołowo, uczestnicy warsztatu dokonują analizy wybranych postulatów zgodnie z otrzymaną instrukcją. Następnie wnioski powstałe w efekcie pracy zespołowej poszczególne grupy prezentują na forum ogólnym.

 • Czas trwania zajęć: 1,5 h
 • Miejsce: Sala BHP
 • Liczba osób w grupie: maks. 30 (jeden zespół klasowy)
 • Termin: do ustalenia z organizatorem
 • Wcześniejsza rezerwacja: sekretariat@ids1980.pl

III. Plakat, ulotka, karykatura. Drugi obieg w PRL, czyli społeczny dostęp do informacji poza cenzurą

Cel główny

 • Poznanie zasad wielowarstwowej analizy źródła ikonograficznego na przykładzie pakietu materiałów z drugiego obiegu wytworzonych w latach 1980–1989.

Krótki opis przebiegu zajęć

Wprowadzeniem do zasadniczej tematyki warsztatów edukacyjnych jest przypomnienie znaczenia takich pojęć, jak źródło ikonograficzne, cenzura, drugi obieg, bibuła itp. Następnie prowadzący na wybranym przykładzie, za pomocą prezentacji, objaśnia i przybliża uczestnikom kolejne kroki odczytywania zakodowanych w źródle ikonograficznym przekazów i informacji*. Zadanie o podobnym charakterze uczniowie wykonają w kilkuosobowych zespołach. Materiał badawczy będą stanowiły publikacje ulotne wytworzone w latach 1980–1990 (i późniejsze – w zależności od zasygnalizowanych wcześniej zainteresowań). Wypracowana analiza poszczególnych grup zostanie zaprezentowana na forum klasy.

*umiejętność analizy i interpretacji źródła ikonograficznego stanowi treść wielu zadań w arkuszach egzaminacyjnych kończących poszczególne etapy kształcenia.

 • Czas trwania zajęć: 1,5 h
 • Miejsce: Sala BHP
 • Liczba osób w grupie: maks. 30 (jeden zespół klasowy)
 • Termin: do ustalenia z organizatorem
 • Wcześniejsza rezerwacja: sekretariat@ids1980.pl

 

DLA SENIORÓW

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie