Kontrast    widok kontrastowy widok standardowy
Rozmiar
pl gb

O instytucie

 

Misja 

Misją nowej państwowej instytucji kultury będzie popularyzacja fenomenu i znaczenia „Solidarności” oraz badanie i zabezpieczanie jej historii i autentycznego dziedzictwa. Żywa tradycja narodowa, do której niezmiennie odwołuje się NSZZ „Solidarność”, może i powinna stanowić motywację intelektualną oraz wzorzec etyczny dla młodych pokoleń szukających inspiracji dla własnej drogi życiowej.​

Uroczyste podpisanie umowy przez Sekretarza Stanu w MKiDN Jarosława Sellina oraz Przewodniczącego NSZZ „Solidarmość” Piotra Dudę, powołującej Instytut Dziedzictwa Solidarności, odbyło się 31 sierpnia 2019 r. w obecności Premiera RP Mateusza Morawieckiego i Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta Pawła Muchy. Podpisanie umowy nastąpiło w symbolicznym dniu 39 rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych.

Cele Instytutu Dziedzictwa Solidarności

  • Upamiętnianie i promowanie w kraju i za granicą dziedzictwa historycznego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, ruchu społecznego oraz antykomunistycznej opozycji demokratycznej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego zrywu obywatelskiego w sierpniu 1980’ roku.

  • Upamiętnianie pluralizmu wewnątrzzwiązkowego, nurtów opozycji demokratycznej i oporu społeczeństwa polskiego wobec systemu komunistycznego w latach 1956 – 1989.

  • Upamiętnianie postaw i aktywności przedstawicieli Kościoła katolickiego względem NSZZ „Solidarność” i opozycji demokratycznej.

  • Inicjowanie przedsięwzięć kulturalnych, społecznych i naukowych nawiązujących do tradycji ruchu „Solidarności”.

  • Badania naukowe w zakresie historii Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.

  • Edukacja i wychowanie młodego pokolenia Polaków w duchu wartości i tradycji ruchu „Solidarności”.

  • Upowszechnianie w świadomości międzynarodowej polskiego wkładu w obalenie systemu komunistycznego.

  • Inicjowanie i wspieranie – w oparciu o dziedzictwo i wartości ruchu „Solidarności” – nowych przedsięwzięć poruszających problematykę wolności, suwerenności Polski, demokracji, praw człowieka i innych wyzwań współczesnej Polski, Europy i Świata.

Rada Instytutu Dziedzictwa Solidarności

1. Andrzej Kołodziej - przewodniczący Rady
2. Adam Hlebowicz - zastępca przewodniczącego Rady
3. Bogdan Biś - sekretarz Rady
4. Piotr Łukasz Andrzejewski
5. Waldemar Bartosz
6. Sławomir Cenckiewicz
7. Adam Chmielecki
8. prof. Krzysztof Dybciak
9. dr Barbara Fedyszak-Radziejowska
10. Roman Gałęzewski
11. Andrzej Gelberg
12. Andrzej Gwiazda
13. Michał Karnowski
14. Ks. Ludwik Kowalski
15. prof. Stanisław Mikołajczak
16. Michał Ossowski
17. Barbara Popiełuszko-Matyszczyk
18. Andrzej Rozpłochowski
19. Piotr Semka
20. dr Marcin Stefaniak
21. Ks. prof. dr hab. Władysław Zuziak

DYREKTOR

4 września 2019 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego powołał Mateusza Smolanę na stanowisko p.o. dyrektora Instytutu Dziedzictwa Solidarności. Akt powołania wręczył dyrektorowi nowej instytucji kultury Sekretarz Stanu w MKiDN Jarosław Sellin. Mateusz Smolana jest absolwentem Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Pracował m.in. w Wydawnictwie „Siedmioróg”, Archiwum Państwowym w Gdańsku oraz Historycznym Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. W latach 2010-2017 pełnił funkcję Pełnomocnika Sali BHP Stoczni Gdańskiej oraz członka Zarządu Fundacji Promocji Solidarności.

© 2019 Instytut Dziedzictwa Solidarności 

sekretariat@ids1980.pl · +48 888 804 327