Kontrast    widok kontrastowy widok standardowy
Rozmiar
pl gb

Człowiek rodzi się i żyje wolnym

Strajki w sierpniu 1980 roku to jeden z najważniejszych momentów najnowszej historii nie tylko Polski, ale i całego świata. Poświęcona im wystawa „Człowiek rodzi się i żyje wolnym” powstała w celu uczczenia 40. rocznicy tych niezwykłych wydarzeń.

Wystawa składa się z dwujęzycznych plansz prezentowanych w historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej oraz jej wirtualnego odpowiednika. Rozbudowana opowieść o sierpniowych strajkach w najważniejszych polskich zakładach dostępna jest pod adresem https://strajki1980.pl/.

Wystawa została stworzona dzięki wsparciuMinisterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz NSZZ „Solidarność”.

Projekt bez tytułu (1).png

© 2019 Instytut Dziedzictwa Solidarności 

sekretariat@ids1980.pl · +48 888 804 327