Misją Instytutu Dziedzictwa Solidarności jest popularyzacja fenomenu i znaczenia NSZZ „Solidarność” oraz ruchu społecznego Solidarność w Polsce i na arenie międzynarodowej. Nieustannie pracujemy nad zabezpieczaniem historii, a także narodowego dziedzictwa. Żywa tradycja narodowa, do której niezmiennie odwołuje się NSZZ „Solidarność”, może i powinna stanowić motywację intelektualną oraz wzorzec etyczny dla młodych pokoleń szukających inspiracji dla własnej drogi życiowej. 

Uroczyste podpisanie  przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosława Sellina oraz Przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Piotra Dudę umowy powołującej Instytut Dziedzictwa Solidarności odbyło się 31 sierpnia 2019 r. w obecności Premiera RP Mateusza Morawieckiego i Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta Pawła Muchy. Podpisanie umowy nastąpiło w symbolicznym dniu 39 rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych.

Kierujemy się słowami św. Jana Pawła II:

„Nie ma wolności bez solidarności!
Nie ma solidarności bez miłości.
Więcej, nie ma przyszłości człowieka i narodu”.

Cele Instytutu Dziedzictwa Solidarności

  • Upamiętnianie i promowanie w kraju i za granicą dziedzictwa historycznego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, ruchu społecznego oraz antykomunistycznej opozycji demokratycznej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego zrywu obywatelskiego w sierpniu 1980 roku.
  • Upamiętnianie pluralizmu wewnątrzzwiązkowego, nurtów opozycji demokratycznej i oporu społeczeństwa polskiego wobec systemu komunistycznego w latach 1956–1989.
  • Upamiętnianie postaw i aktywności przedstawicieli Kościoła katolickiego względem NSZZ „Solidarność” i opozycji demokratycznej.
  • Inicjowanie przedsięwzięć kulturalnych, społecznych i naukowych nawiązujących do tradycji ruchu Solidarność.
  • Badania naukowe w zakresie historii Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.
  • Edukacja i wychowanie młodego pokolenia Polaków w duchu wartości i tradycji ruchu Solidarność.
  • Upowszechnianie w świadomości międzynarodowej polskiego wkładu w obalenie systemu komunistycznego.
  • Inicjowanie i wspieranie – w oparciu o dziedzictwo i wartości ruchu Solidarność – nowych przedsięwzięć poruszających problematykę wolności, suwerenności Polski, demokracji, praw człowieka i innych wyzwań współczesnej Polski, Europy i świata.

Cele Instytutu Dziedzictwa Solidarności

  • Program działania Instytutu Dziedzictwa Solidarności na lata 2020-2023 można pobrać <<…TUTAJ…>>
  • Program działania Instytutu Dziedzictwa Solidarności na lata 2023-2026 można pobrać <<…TUTAJ…>>

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie