RADA INSTYTUTU DZIEDZICTWA SOLIDARNOŚCI

1. Andrzej Kołodziej – przewodniczący Rady
Jeden z sygnatariuszy Porozumień Sierpniowych z 1980 r. Podczas sierpniowych strajków przewodniczący komitetu strajkowego w gdyńskiej Stoczni im. Komuny Paryskiej, a także wiceprzewodniczący Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Stoczni Gdańskiej. Przed sierpniem 1980 r. aktywny uczestnik Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela oraz WZZ Wybrzeża. Drukarz i kolporter niezależnej, podziemnej prasy, organizował przerzut wydawnictw niezależnych do Czechosłowacji, za co spędził blisko 2 lata w czechosłowackim więzieniu. Współzałożyciel Solidarności Walczącej. Obecnie prezes Pomorskiej Inicjatywy Historycznej. Honorowy Obywatel Gdańska, Gdyni i Zagórza. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Wolności i Solidarności.

2. dr Adam Chmielecki – zastępca przewodniczącego Rady
Politolog i publicysta od wielu lat związany z Gdańskiem, dziennikarz „Magazynu Solidarność” i „Tygodnika Solidarność”. Publikował też m.in. w „Biuletynie IPN”, „Gazecie Polskiej”, „W Sieci”. Autor i współautor książek, m.in. „Wokół Solidarności”, „Lech Kaczyński. Biografia polityczna 1949–2005”, „Prezydent Lech Kaczyński 2005–2010”, „Moim powołaniem jest służba publiczna. Rzecz o Macieju Płażyńskim”, „Anna Walentynowicz 1929–2010”. Autor książki „Solidarni i niepodlegli”, wydanej z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Był szefem sekretariatu przewodniczącego Komisji ds. Likwidacji WSI. Pracował w Instytucie Pamięci Narodowej. Od 2018 r. prezes Radia Gdańsk.

3. Bogdan Biś – sekretarz Rady
Działacz związkowy, członek Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, od 2010 r. zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Do Solidarności wstąpił w Kopalni Węgla Kamiennego „Jaworzno”. Po ogłoszeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 r. zaangażował się w kolportaż prasy związkowej oraz wydawnictw drugiego obiegu. Był wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany. Aktywnie działał w NSZZ „Solidarność”, pełniąc funkcje przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” w ZGE Sobieski – Jaworzno III sp. z o.o. oraz w likwidowanej KWK „Jaworzno”, a także zastępcy przewodniczącego – sekretarza Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”.

4. Piotr Łukasz Andrzejewski
5. Waldemar Bartosz
6. prof. Sławomir Cenckiewicz
7. Adam Hlebowicz
8. prof. Krzysztof Dybciak
9. dr Barbara Fedyszak-Radziejowska
10. Roman Gałęzewski
11. Andrzej Gelberg
12. Andrzej Gwiazda
13. Michał Karnowski
14. ks. Ludwik Kowalski
15. prof. Stanisław Mikołajczak
16. Michał Ossowski
17. Barbara Popiełuszko-Matyszczyk
18. Andrzej Rozpłochowski †
19. Piotr Semka
20. dr Marcin Stefaniak
21. ks. prof. dr hab. Władysław Zuziak

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie