RADA INSTYTUTU DZIEDZICTWA SOLIDARNOŚCI

1. Andrzej Kołodziej – przewodniczący Rady
Jeden z sygnatariuszy Porozumień Sierpniowych z 1980 r. Podczas sierpniowych strajków przewodniczący komitetu strajkowego w gdyńskiej Stoczni im. Komuny Paryskiej, a także wiceprzewodniczący Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Stoczni Gdańskiej. Przed sierpniem 1980 r. aktywny uczestnik Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela oraz WZZ Wybrzeża. Drukarz i kolporter niezależnej, podziemnej prasy, organizował przerzut wydawnictw niezależnych do Czechosłowacji, za co spędził blisko 2 lata w czechosłowackim więzieniu. Współzałożyciel Solidarności Walczącej. Obecnie prezes Pomorskiej Inicjatywy Historycznej. Honorowy Obywatel Gdańska, Gdyni i Zagórza. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Wolności i Solidarności.

2. dr Adam Chmielecki – zastępca przewodniczącego Rady
Politolog i publicysta od wielu lat związany z Gdańskiem, dziennikarz „Magazynu Solidarność” i „Tygodnika Solidarność”. Publikował też m.in. w „Biuletynie IPN”, „Gazecie Polskiej”, „W Sieci”. Autor i współautor książek, m.in. „Wokół Solidarności”, „Lech Kaczyński. Biografia polityczna 1949–2005”, „Prezydent Lech Kaczyński 2005–2010”, „Moim powołaniem jest służba publiczna. Rzecz o Macieju Płażyńskim”, „Anna Walentynowicz 1929–2010”. Autor książki „Solidarni i niepodlegli”, wydanej z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Był szefem sekretariatu przewodniczącego Komisji ds. Likwidacji WSI. Pracował w Instytucie Pamięci Narodowej. Od 2018 r. prezes Radia Gdańsk.

3. Ewa Zydorek – sekretarz Rady
Sekretarz Komisji Krajowej NSZZ „S”. Do Związku wstąpiła we wrześniu 1981 roku, kiedy podjęła pierwszą pracę w Okręgowym Przedsiębiorstwie Rozpowszechniania Filmów. Jest z wykształcenia psychologiem. W 1989 r. była przewodniczącą Komisji Zakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania Region Wielkopolska, a od 1993 r. do 2010 r. była sekretarzem Zarządu Regionu Wielkopolska.

4. Piotr Łukasz Andrzejewski
5. Waldemar Bartosz
6. dr hab. Sławomir Cenckiewicz
7. prof. Krzysztof Dybciak
8. dr Barbara Fedyszak-Radziejowska
9. Roman Gałęzewski
10. Andrzej Gelberg
11. Andrzej Gwiazda
12. Adam Hlebowicz
13. Michał Karnowski
14. ks. Ludwik Kowalski
15. dr Marian Krzaklewski
16. prof. Stanisław Mikołajczak
17. Michał Ossowski
18. Barbara Popiełuszko-Matyszczyk
19. Piotr Semka
20. dr Marcin Stefaniak
21. ks. prof. dr hab. Władysław Zuziak

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie