Lech Kaczyński (1949–2010).
Człowiek Solidarności.
Katalog wystawy

– autor scenariusza: Mariusz Kowalik
– współpraca: dr Michał Sempołowicz, Joanna Lewandowska
– koordynator wydania katalogu: dr Mateusz Ihnatowicz
– liczba stron katalogu: 136
– format: 23 x 23 cm
– oprawa twarda
– język: polski, angielski

 


„Lech Kaczyński napisał swoim życiem opowieść o polskim umiłowaniu wolności, o dumie, godności i honorze, o tym, że warto być Polakiem, o wierności i odwadze w głoszeniu prawdy, o powinnościach człowieka i obywatela, o międzyludzkiej solidarności”.
Andrzej Duda, Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej

Wystawa, której otwarcie nastąpiło 7 września 2020 r. na dziedzińcu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie, ma charakter edukacyjno-informacyjny. W uroczystym wernisażu wzięło udział wielu znamienitych gości: wśród nich Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dzedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński, parlamentarzyści, artyści, osobistości życia publicznego w Polsce. 

Ekspozycja została zaplanowana jako element obchodów jubileuszu 10 rocznicy Katastrofy Smoleńskiej. Składa się z 15 tablic, na których w przekrojowy sposób zaprezentowano dorobek zawodowy, polityczny, społeczny i naukowy Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego na przestrzeni całego jego życia. Plansze przedstawiają kolejne etapy włączania się Lecha Kaczyńskiego w działalność związkową i polityczną – od czasów działalności w opozycji demokratycznej w okresie PRL poprzez lata transformacji ustrojowej aż do okresu dojrzałej działalności politycznej w III RP. Na ostatnich tablicach pokazano reakcje społeczne na tragiczną śmierć prezydenta w kwietniu 2010 r. oraz hołd złożony przez przedstawicieli NSZZ „Solidarność”. Tytuł wystawy jest nawiązaniem do priorytetu życiowego Lecha Kaczyńskiego, jakim była działalność związkowa oraz troska o prawa pracownicze i prawa człowieka. Ekspozycja jest bogato ilustrowana fotografiami i archiwaliami. Na każdej tablicy znajdują się cytaty z wypowiedzi Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Wystawę przetłumaczono na język angielski. Jej wirtualna odsłona jest dostępna w dwóch językach, polskim i angielskim.

Bogato ilustrowany katalog wystawy prowadzi czytelnika przez lata zawodowej, naukowej i społecznej kariery Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Fotografie i teksty ukazują całokształt życia – naukowca, działacza społecznego i politycznego. Dzięki przytoczonym oryginalnym wypowiedziom i cytowanym myślom z kart katalogu przemawia do nas sam Lech Kaczyński. A fotografie ukazują go podczas ważnych momentów jego życia, w otoczeniu rodziny, wśród robotników, naukowców, działaczy związkowych i politycznych. 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie