Instytut Dziedzictwa Solidarności obejmuje swoim patronatem honorowym wydarzenia kulturalne, naukowe, artystyczne lub edukacyjne związane z działalnością statutową IDS.

Aby skorzystać z możliwości otrzymania patronatu nad realizowanym projektem, prosimy zapoznać się z Regulaminem przyznawania patronatu honorowego Instytutu Dziedzictwa Solidarności, wypełnić wniosek i przesłać go w formie podpisanego skanu pod adresem e-mail: sekretariat@ids1980.pl lub tradycyjną drogą pocztową pod adresem:

Instytut Dziedzictwa Solidarności
ul. Targ Drzewny 8
80-886 Gdańsk,

z dopiskiem na kopercie: WNIOSEK O PATRONAT HONOROWY IDS.

Wniosek powinien zostać doręczony do IDS nie później niż na 30 dni kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia przedsięwzięcia lub wydarzenia.

Ostateczną decyzję o przyznaniu patronatu honorowego podejmuje Dyrektor IDS. O decyzji dotyczącej przyznania lub odmowy przyznania patronatu honorowego przez Dyrektora IDS Organizator zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w formie pisemnej za pośrednictwem poczty tradycyjnej, w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosku. Przyznanie patronatu honorowego przez Dyrektora IDS nie zobowiązuje IDS do wsparcia finansowego lub organizacyjnego przedsięwzięcia objętego patronatem honorowym.

W przypadku przyznania patronatu honorowego organizatora projektu obowiązują zasady dotyczące wykorzystania znaku logo IDS, opisane w regulaminie.

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie