Historia Solidarności nierozłącznie związana jest z wkładem Kościoła katolickiego w obalenie komunizmu w Polsce i na świecie. Przygotowana przez Instytut Dziedzictwa Solidarności wystawa „Księża Solidarności” to opowieść o walce katolickich duchownych z opresyjnym aparatem państwa.

Bogato ilustrowana, internetowa wystawa „Księża Solidarności” przybliża życiorysy dziesiątek duchownych, którzy pomimo niebezpieczeństw mieli odwagę przeciwstawić się opresyjnej władzy i nieść pomoc potrzebującym. Przypomina legendarne życiorysy takich postaci jak Jan Paweł II, kard. Stefan Wyszyński czy Jerzy Popiełuszko, ale też odsłania zupełnie nowe, wcześniej nieznane historie.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie