Mateusz Smolana
Dyrektor Instytutu Dziedzictwa Solidarności

Mateusz Smolana jest absolwentem Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Pracował m.in. w wydawnictwie Siedmioróg oraz Historycznym Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. W latach 2010–2017 pełnił funkcję pełnomocnika Sali BHP Stoczni Gdańskiej. Od 2014 do 2019 roku był członkiem Zarządu Fundacji Promocji Solidarności. Brał udział w pracach Kolegium Historyczno-Programowego ECS (2017–2019), a w 2020 wszedł w skład Rady Muzeum przy Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku. 4 września 2019 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński powołał Mateusza Smolanę na stanowisko p.o. dyrektora Instytutu Dziedzictwa Solidarności (powołanie wręczył Sekretarz Stanu w MKiDN Jarosław Sellin). Od 14 sierpnia 2020 r. Mateusz Smolana pełni funkcję dyrektora Instytutu. 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie