Mateusz Smolana
Dyrektor Instytutu Dziedzictwa Solidarności

Mateusz Smolana jest absolwentem Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Pracował m.in. w wydawnictwie Siedmioróg oraz Historycznym Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. W latach 2010–2017 pełnił funkcję pełnomocnika Sali BHP Stoczni Gdańskiej. Od 2014 do 2019 roku był członkiem Zarządu Fundacji Promocji Solidarności. Brał udział w pracach Kolegium Historyczno-Programowego ECS (2017–2019), a w 2020 wszedł w skład Rady Muzeum przy Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku. 4 września 2019 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński powołał Mateusza Smolanę na stanowisko p.o. dyrektora Instytutu Dziedzictwa Solidarności (powołanie wręczył Sekretarz Stanu w MKiDN Jarosław Sellin). Od 14 sierpnia 2020 r. Mateusz Smolana pełni funkcję dyrektora Instytutu.  

Piotr Brzeziński 
Zastępca Dyrektora Instytutu Dziedzictwa Solidarności 

Historyk, doktor nauk humanistycznych, absolwent Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego i Podyplomowego Studium Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 2007–2022 pracownik gdańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, w latach 2022–2023 zatrudniony na stanowisku eksperta – głównego historyka Instytutu Dziedzictwa Solidarności. 1 stycznia 2024 roku został powołany na stanowisko zastępcy dyrektora IDS.
Autor licznych artykułów naukowych, tekstów popularnonaukowych i haseł encyklopedycznych z zakresu najnowszej historii Polski. Autor i współautor książek, m.in.: „Zbrodnia bez kary. Grudzień 1970 w Gdyni. Przebieg wydarzeń, represje, walka o prawdę” (Gdynia 2010, wyd. 2 rozszerzone 2020); „Stan wojenny na Pomorzu Nadwiślańskim (1981–1983). Szkice historyczne” (Gdańsk 2012); „Zapomniani dygnitarze. Pierwsi sekretarze Komitetu Wojewódzkiego PPR/PZPR w Gdańsku w latach 1945–1990. Szkice biograficzne” (Gdańsk 2013); „Pogrzebani nocą. Ofiary Grudnia ’70 na Wybrzeżu Gdańskim. Wspomnienia, dokumenty” (Gdańsk 2015); „Pruszcz Gdański w latach 1945–1990. Partia, bezpieka, Solidarność” (Pruszcz Gdański 2016); „Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża 1978–1980 w relacjach” (Gdańsk–Warszawa 2018, wyd. 2 rozszerzone 2019); „Zwijanie sztandaru. Komitet Wojewódzki PZPR w Gdańsku w latach 1975–1990” (Gdańsk–Warszawa 2019); redaktor naukowy wspomnień Ewy Gierszewskiej-Vogels „Zapiski ze zbuntowanego miasta” (Gdańsk 2022).

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie