Archiwum Cyfrowe Instytutu Dziedzictwa Solidarności 

Jednym z celów Instytutu Dziedzictwa Solidarności jest gromadzenie bardzo zróżnicowanych materiałów historycznych – fotografii, podziemnej prasy bezdebitowej z lat 80. XX w., pocztówek i innych podziemnych druków akcydensowych, wszelkiego rodzaju archiwaliów, artefaktów czy zapisów wideo pochodzących przede wszystkim z lat 1956–1989, ale również spoza tych ram czasowych. Szczególnie interesuje nas to, co dotyczy historii i dziedzictwa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Materiały te posiadają wartość historyczną, kulturową i naukową. Niektóre z nich, jak np. klisze filmowe, zostały przed wielu laty utrwalone na przestarzałych już dziś nośnikach. Dzięki wsparciu m.in. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zostały one zdigitalizowane. Ten proces w IDS postępuje. Zasób cyfrowy IDS jest nadal w fazie tworzenia. Ma on charakter narastający.  

Ostatnio do naszych zbiorów pozyskaliśmy materiały od Pana Zygmunta Pałasza (poniżej w tabelce szczegółowe zestawienie). Jest to kolekcja historycznych oraz współczesnych fotografii i filmów jego autorstwa. Fotografie te wykorzystano w licznych publikacjach i przedsięwzięciach Instytutu Dziedzictwa Solidarności, np.: na wystawie pt. „Księża Solidarności”, w albumie pt. „Wybieram Solidarność” oraz w specjalnej serii kalendarzy na 2022 rok, dla których graficzne tło stanowią zdjęcia przedstawiające I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” w Gdańsku-Oliwie w 1981 r. 

Liczba zakupionych fotografii: 1540 
Liczba zakupionych filmów: 14 

TYTUŁLICZBA JEDNOSTEK
fotografie archiwalne związane z historią i postaciami NSZZ Solidarność   1324  
notacja wideo z Anną Walentynowicz (6.02.2010)  1
fotografie ze spotkania z Anną Walentynowicz (6.02.2010)  11
notacja wideo z Kornelem Morawieckim (23.06.2015)  1
fotografie z uroczystości upamiętniających grudzień 1970 r. w Gdyni z udziałem Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i Bogdana Borusewicza (17.12.2006) 18
fotografie współczesne Kornela Morawieckiego oraz innych postaci związanych z Solidarnością  187
nagrania wideo z Kornelem Morawieckim  9
nagranie wideo z pogrzebu Anny Walentynowicz (21.04.2010)  1

W celu zapoznania się z naszymi zbiorami prosimy o kontakt:  

dr Mateusz Ihnatowicz
główny specjalista ds. merytorycznych
Instytut Dziedzictwa Solidarności
tel.: 696 436 711 
e-mail: mihnatowicz@ids1980.pl 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie