Archiwum Cyfrowe Instytutu Dziedzictwa Solidarności 

Jednym z celów Instytutu Dziedzictwa Solidarności jest gromadzenie bardzo zróżnicowanych materiałów historycznych – fotografii, podziemnej prasy bezdebitowej z lat 80. XX w., pocztówek i innych podziemnych druków akcydensowych, wszelkiego rodzaju archiwaliów, artefaktów czy zapisów wideo pochodzących przede wszystkim z lat 1956–1989, ale również spoza tych ram czasowych. Szczególnie interesuje nas to, co dotyczy historii i dziedzictwa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.

Archiwum dostępne jest >>TUTAJ<<

Materiały te posiadają wartość historyczną, kulturową i naukową. Niektóre z nich, jak np. klisze filmowe, zostały przed wielu laty utrwalone na przestarzałych już dziś nośnikach. Dzięki wsparciu m.in. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zostały one zdigitalizowane. Ten proces w IDS postępuje. Zasób cyfrowy IDS jest nadal w fazie tworzenia. Ma on charakter narastający. Z roku na rok się rozbudowuje. We współpracy z Video Studio Gdańsk IDS zakupuje historyczne zapisy materiałów filmowych dotyczących najnowszej historii Polski, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa NSZZ „Solidarność”, a także dziejów Kościoła rzymskokatolickiego w historii narodu oraz walki o wolność i niepodległość.

W naszych zbiorach znajdują się materiały od Pana Zygmunta Pałasza, Henryka Połchowskiego czy Czesława Cekały. Są to różnorodne zdjęcia, które są sukcesywnie skanowane sukcesywnie z klisz przez naszego pracownika dr. Mateusza Ihnatowicza. Przedstawiają one między innymi:

  • zdjęcia z wizyty Jana Pawła II w Trójmieście
  • pogrzeb Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Przykładowe fotografie znajdujące się obecnie w zasobach IDS (aby powiększyć dowolne zdjęcia wystarczy w nie kliknąć) 

Fotografie są wykorzystane w bieżących pracach (publikacjach i przedsięwzięciach) Instytutu Dziedzictwa Solidarności, np.: na wystawie pt. „Księża Solidarności”, w albumie pt. „Wybieram Solidarność” oraz w specjalnej serii kalendarzy na 2022 rok czy 2024 rok.

W zeszłym roku np. zakupiono 130 materiały filmowe z Video Studio Gdańsk. Dotyczyły one między innymi rozmów przy Okrągłym Stole, wywiadów z działaczami Solidarności po 20 latach, dyskusji i nagrań podczas I Krajowego Zjazdu Delegatów Solidarności czy też ostatniego Prezydium Komisji Krajowej w dniach 11–12.12.1981 roku.

  • Liczba zakupionych fotografii: 1 791
  • Liczba zakupionych filmów: 424 (razem z Video Studio Gdańsk – pełna nazwa to Fundacja Filmów i Programów Katolickich Video Studio Gdańsk)

Poniżej druga część galerii 

TYTUŁLICZBA JEDNOSTEK
fotografie archiwalne związane z historią i postaciami NSZZ Solidarność   1324  
notacja wideo z Anną Walentynowicz (6.02.2010)  1
fotografie ze spotkania z Anną Walentynowicz (6.02.2010)  11
notacja wideo z Kornelem Morawieckim (23.06.2015)  1
fotografie z uroczystości upamiętniających grudzień 1970 r. w Gdyni z udziałem Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i Bogdana Borusewicza (17.12.2006) 18
fotografie współczesne Kornela Morawieckiego oraz innych postaci związanych z Solidarnością  187
nagrania wideo z Kornelem Morawieckim  9
nagranie wideo z pogrzebu Anny Walentynowicz (21.04.2010)  1

W celu zapoznania się z naszymi zbiorami prosimy o kontakt:  

Instytut Dziedzictwa Solidarności

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie