Misja

Misją nowej państwowej instytucji kultury jest popularyzacja fenomenu i znaczenia Solidarności oraz badanie i zabezpieczanie jej historii i autentycznego dziedzictwa. Żywa tradycja narodowa, do której niezmiennie odwołuje się NSZZ „Solidarność”, może i powinna stanowić motywację intelektualną oraz wzorzec etyczny dla młodych pokoleń szukających inspiracji dla własnej drogi życiowej.​

Uroczyste podpisanie umowy przez Sekretarza Stanu w MKiDN Jarosława Sellina oraz Przewodniczącego NSZZ „Solidarmość” Piotra Dudę, powołującej Instytut Dziedzictwa Solidarności, odbyło się 31 sierpnia 2019 r. w obecności Premiera RP Mateusza Morawieckiego i Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta Pawła Muchy. Podpisanie umowy nastąpiło w symbolicznym dniu 39. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych.

Cele Instytutu Dziedzictwa Solidarności

  • Upamiętnianie i promowanie w kraju i za granicą dziedzictwa historycznego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, ruchu społecznego oraz antykomunistycznej opozycji demokratycznej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego zrywu obywatelskiego w sierpniu 1980 roku.
  • Upamiętnianie pluralizmu wewnątrzzwiązkowego, nurtów opozycji demokratycznej i oporu społeczeństwa polskiego wobec systemu komunistycznego w latach 1956–1989.
  • Upamiętnianie postaw i aktywności przedstawicieli Kościoła katolickiego względem NSZZ „Solidarność” i opozycji demokratycznej.
  • Inicjowanie przedsięwzięć kulturalnych, społecznych i naukowych nawiązujących do tradycji ruchu Solidarność.
  • Badania naukowe w zakresie historii Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.
  • Edukacja i wychowanie młodego pokolenia Polaków w duchu wartości i tradycji ruchu Solidarność.
  • Upowszechnianie w świadomości międzynarodowej polskiego wkładu w obalenie systemu komunistycznego.
  • Inicjowanie i wspieranie – w oparciu o dziedzictwo i wartości ruchu Solidarności – nowych przedsięwzięć poruszających problematykę wolności, suwerenności Polski, demokracji, praw człowieka i innych wyzwań współczesnej Polski, Europy i świata.

RADA INSTYTUTU DZIEDZICTWA SOLIDARNOŚCI

1. Andrzej Kołodziej – przewodniczący Rady
2. dr Adam Chmielecki – zastępca przewodniczącego Rady
3. Ewa Zydorek – sekretarz Rady
4. Piotr Łukasz Andrzejewski
5. Waldemar Bartosz
6. dr hab. Sławomir Cenckiewicz
7. Adam Hlebowicz
8. prof. Krzysztof Dybciak
9. dr Barbara Fedyszak-Radziejowska
10. Roman Gałęzewski
11. Andrzej Gelberg
12. Andrzej Gwiazda
13. Michał Karnowski
14. ks. Ludwik Kowalski
15. dr Marian Krzaklewski
16. prof. Stanisław Mikołajczak
17. Michał Ossowski
18. Barbara Popiełuszko-Matyszczyk
19. Piotr Semka
20. dr Marcin Stefaniak
21. ks. prof. dr hab. Władysław Zuziak

DYREKTOR

4 września 2019 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego powołał Mateusza Smolanę na stanowisko p.o. dyrektora Instytutu Dziedzictwa Solidarności. Akt powołania wręczył dyrektorowi nowej instytucji kultury Sekretarz Stanu w MKiDN Jarosław Sellin. Mateusz Smolana jest absolwentem Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Pracował m.in. w Wydawnictwie „Siedmioróg”, Archiwum Państwowym w Gdańsku oraz Historycznym Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. W latach 2010-2017 pełnił funkcję Pełnomocnika Sali BHP Stoczni Gdańskiej oraz członka Zarządu Fundacji Promocji Solidarności.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie