Misja

Misją nowej państwowej instytucji kultury jest popularyzacja fenomenu i znaczenia Solidarności oraz badanie i zabezpieczanie jej historii i autentycznego dziedzictwa. Żywa tradycja narodowa, do której niezmiennie odwołuje się NSZZ „Solidarność”, może i powinna stanowić motywację intelektualną oraz wzorzec etyczny dla młodych pokoleń szukających inspiracji dla własnej drogi życiowej.​

Uroczyste podpisanie umowy przez Sekretarza Stanu w MKiDN Jarosława Sellina oraz Przewodniczącego NSZZ „Solidarmość” Piotra Dudę, powołującej Instytut Dziedzictwa Solidarności, odbyło się 31 sierpnia 2019 r. w obecności Premiera RP Mateusza Morawieckiego i Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta Pawła Muchy. Podpisanie umowy nastąpiło w symbolicznym dniu 39. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych.

Cele Instytutu Dziedzictwa Solidarności

  • Upamiętnianie i promowanie w kraju i za granicą dziedzictwa historycznego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, ruchu społecznego oraz antykomunistycznej opozycji demokratycznej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego zrywu obywatelskiego w sierpniu 1980 roku.
  • Upamiętnianie pluralizmu wewnątrzzwiązkowego, nurtów opozycji demokratycznej i oporu społeczeństwa polskiego wobec systemu komunistycznego w latach 1956–1989.
  • Upamiętnianie postaw i aktywności przedstawicieli Kościoła katolickiego względem NSZZ „Solidarność” i opozycji demokratycznej.
  • Inicjowanie przedsięwzięć kulturalnych, społecznych i naukowych nawiązujących do tradycji ruchu Solidarność.
  • Badania naukowe w zakresie historii Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.
  • Edukacja i wychowanie młodego pokolenia Polaków w duchu wartości i tradycji ruchu Solidarność.
  • Upowszechnianie w świadomości międzynarodowej polskiego wkładu w obalenie systemu komunistycznego.
  • Inicjowanie i wspieranie – w oparciu o dziedzictwo i wartości ruchu Solidarności – nowych przedsięwzięć poruszających problematykę wolności, suwerenności Polski, demokracji, praw człowieka i innych wyzwań współczesnej Polski, Europy i świata.

RADA INSTYTUTU DZIEDZICTWA SOLIDARNOŚCI

1. Andrzej Kołodziej – przewodniczący Rady
2. dr Adam Chmielecki – zastępca przewodniczącego Rady
3. Bogdan Biś – sekretarz Rady
4. Piotr Łukasz Andrzejewski
5. Waldemar Bartosz
6. prof. Sławomir Cenckiewicz
7. Adam Hlebowicz
8. prof. Krzysztof Dybciak
9. dr Barbara Fedyszak-Radziejowska
10. Roman Gałęzewski
11. Andrzej Gelberg
12. Andrzej Gwiazda
13. Michał Karnowski
14. Ks. Ludwik Kowalski
15. prof. Stanisław Mikołajczak
16. Michał Ossowski
17. Barbara Popiełuszko-Matyszczyk
18. Andrzej Rozpłochowski
19. Piotr Semka
20. dr Marcin Stefaniak
21. Ks. prof. dr hab. Władysław Zuziak

DYREKTOR

4 września 2019 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego powołał Mateusza Smolanę na stanowisko p.o. dyrektora Instytutu Dziedzictwa Solidarności. Akt powołania wręczył dyrektorowi nowej instytucji kultury Sekretarz Stanu w MKiDN Jarosław Sellin. Mateusz Smolana jest absolwentem Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Pracował m.in. w Wydawnictwie „Siedmioróg”, Archiwum Państwowym w Gdańsku oraz Historycznym Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. W latach 2010-2017 pełnił funkcję Pełnomocnika Sali BHP Stoczni Gdańskiej oraz członka Zarządu Fundacji Promocji Solidarności.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie