Zadania realizowane w 2020 roku przez Instytut Dziedzictwa Solidarności w ramach dotacji celowych udzielonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

KREACJE WIRTUALNE WYSTAW NA 40-LECIE SOLIDARNOŚCI PN. „CZŁOWIEK RODZI SIĘ I ŻYJE WOLNYM”

Kwota dofinansowania – 531  500,00 zł

Utworzony w 1980 roku Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” jest ogromnym osiągnięciem Polaków i ich wkładem w światową historię. Solidarność przyczyniła się do upadku komunizmu w Europie i zakończenia zimnej wojny. Celem wystaw „Człowiek rodzi się i żyje wolnym” jest upamiętnienie 40. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”, ukazanie jego znaczenia dla Polski i świata oraz upowszechnienie wiedzy o Związku, szczególnie wśród młodszych osób (które nie były uczestnikami lub świadkami wydarzeń z lat 1980–1981). Wystawa ma podkreślać fakt, że Solidarność była dziełem setek tysięcy uczestników robotniczych strajków w 1980 roku oraz milionów jej członków z całej Polski, reprezentujących różne zawody. Wystawa ma pokazywać, że strajkujący i członkowie Solidarności, mimo groźby represji, przełamali swój strach przed niedemokratyczną władzą komunistyczną, ponieważ pragnęli wolności. Chcieli mieć wpływ na losy swego kraju, pragnęli, aby traktować ich podmiotowo, a nie jak bezmyślne istoty zobowiązane do bezwzględnego posłuszeństwa. Wystawa będzie też nieść uniwersalne przesłanie pokazujące proces podnoszenia się z kolan i budowania wspólnoty przeciwstawiającej się złu.

Dla osiągnięcia tego celu i zainteresowania odbiorców historią Solidarności bardzo ważna jest forma, w jakiej ta historia zostanie opowiedziana. Ważne jest ukazanie warunków życia w ówczesnej Polsce oraz emocji towarzyszących strajkującym i działającym w NSZZ „Solidarność”. Forma prezentacji powinna uwzględniać fakt, że masowy odbiorca przywiązany jest do kultury obrazkowej. Powinna przyciągać ludzi do wystawy (instalacji) i zachęcać do zapoznania się (przeczytania, wysłuchania, obejrzenia) przedstawionych na niej treści. W efekcie więcej osób będzie posiadało większą wiedzę o historii Solidarności.

Wystawa będzie się składać z czterech edycji: gdańskiej, szczecińskiej, katowickiej oraz warszawskiej. Pierwsze trzy wymienione edycje będą pokazywać przebieg strajków w regionach. Edycja warszawska będzie z jednej strony podsumowaniem, połączeniem treści zaprezentowanych na pozostałych edycjach, z drugiej pokazaniem, że Solidarność objęła cały kraj, a jej ostateczny kształt prawny został nadany w Warszawie pod naciskiem wydarzeń września i października 1980 roku.

DRUK I PROMOCJA ALBUMU NA 40-LECIE SOLIDARNOŚCI

Kwota dofinansowania – 452 500,00 zł

Album wydany w celu upamiętnienia 40. rocznicy powstania Solidarności oraz popularyzacji wiedzy o Solidarności będzie odzwierciedlał najnowszy stan badań historycznych. Publikacja zawierająca okolicznościową część wstępną oraz rozdziały poświęcone historii NSZZ „Solidarność” (lata 1980–1981, Solidarność w podziemiu, lata 1989–1990) oraz jej teraźniejszości (związek zawodowy w gospodarce wolnorynkowej) stanowić będzie trwałą pamiątkę obchodów. Album będzie wydany na kredowym papierze, bogato opatrzony ilustracjami oraz cytatami. Czcionki będą sporej wielkości, a między wierszami zostanie zachowane duże światło, dzięki czemu publikacja będzie bardziej przyjazna czytelnikowi. Część z 20 000 egzemplarzy zostanie rozesłana do szkół, bibliotek i regionów NSZZ „Solidarność”. Wydaniu albumu będzie towarzyszyć akcja promocyjna w mediach społecznościowych zachęcająca czytelników do zapoznania się z cyfrową wersją publikacji.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie