Śladami narodzin Solidarności

Instytut Dziedzictwa Solidarności w Gdańsku zaprasza na spacer historyczny w przestrzeni stoczni gdańskich – miejscu narodzin NSZZ „Solidarność”. Organizatorzy pragną ukazać miejsce, które zachowało swoją historyczną wartość. Jednocześnie stanowi ono tło upamiętniające proces powstania i działania organizacji, która poza obroną praw pracowniczych przyjęła – choć nieformalnie – rolę ruchu antykomunistycznego. Jej wieloletnia działalność zaowocowała ostatecznie przywróceniem Polsce niepodległości.

Podczas wędrówki śladami przełomowych w dziejach Polski wydarzeń z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych uczestnicy zostaną poprowadzeni przez najważniejsze niegdyś przestrzenie dawnej wizytówki gospodarczej PRL i dumy gdańszczan. Umieszczenie w czasie i przestrzeni kolejno przywoływanych postaci liderów Solidarności, związanych ze Stocznią Gdańską im. Lenina, pozwoli podkreślić indywidualny wkład poszczególnych osób w budowanie społecznej i politycznej opozycji w PRL. Uczestnicy spaceru dowiedzą się o znaczeniu Solidarności jako pierwszej formalnej organizacji w bloku wschodnim, która zapoczątkowała obalenie systemu komunistycznego, co w końcowym efekcie doprowadziło do współczesnego zjednoczenia Europy.

Proponowany spacer historyczno-edukacyjny składa się z dwóch części. Każda z nich może stanowić samodzielną całość.

Tematy spacerów

  1. Geneza i znaczenie Stoczni Gdańskiej dla Gdańska, Pomorza i Rzeczypospolitej na przestrzeni dziejów oraz jej rola w zapoczątkowaniu niezależnego ruchu związkowego. Narodziny NSZZ „Solidarność”.
  2. Plac Solidarności i pomnik Poległych Stoczniowców 1970. Geneza i symbolika monumentu na tle współczesnej historii miasta, regionu i kraju.

Oferta skierowana jest do nauczycieli i uczniów ostatnich klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Informacje organizacyjne

  • Czas trwania spaceru: np. 60 + 60 minut / 120 minut
  • Liczba osób w grupie: maks. 30 osób
  • Termin: do ustalenia z organizatorem
  • Wcześniejsza rezerwacja
  • Organizatorzy proszą o przygotowanie się do przejścia ok. 2 km w zmiennych warunkach atmosferycznych

W zależności od potrzeb lub sugestii grupy zwiedzającej czas spaceru może być wydłużony o wprowadzenie dodatkowych obiektów, które dopełnią narrację dotyczącą faktów i ludzi mających wpływ na przebieg przedstawianych wydarzeń. Ponadto zakończenie spaceru(ów) w Sali BHP ma na celu harmonijne połączenie prezentowanej tematyki spaceru z zajęciami o charakterze edukacyjnym, mającymi formę warsztatów.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie