To kolejny owoc naszych starań i przemyśleń oraz próba wizualnego przedstawienia tego, czym były te pielgrzymki oraz jak ważne one są dla dziedzictwa Solidarności. Przedpremierowa prezentacja wystawy miała miejsce podczas XXXI Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” (w dniach 18-20 października 2023) oraz premiera odbyła się w historycznej Sali BHP w Gdańsku (25 października 2023). 
Na planszach wystawowych prezentujemy organizatorów, ideę, miejsce pielgrzymek, przejawy duchowości, uczestników z lat 80. XX wieku, działania władz PRL i Służby Bezpieczeństwa oraz pielgrzymki po roku 1989. Z kolei w katalogu treść została poszerzona i nadaliśmy jej charakter ciągłego tekstu.
Autorem scenariusza wystawy i katalogu jest dr Grzegorz Majchrzak. Historyk zajmuje się głównie badaniem dziejów aparatu represji (zwłaszcza organów bezpieczeństwa), opozycji demokratycznej w PRL (głównie NSZZ „Solidarność”), funkcjonowaniem mediów (przede wszystkim Polskiego Radia i Telewizji Polskiej) przed 1989 r., sportem w PRL oraz stanem wojennym.
Dodajmy, że już nie pierwszy raz Instytut Dziedzictwa Solidarności porusza kwestie religijne. W 2020 roku przygotowaliśmy wystawę pt. „Księża Solidarności”. Zainteresowanie tą tematyką wynika m.in. ze Statutu IDS, w którym zapisano, że do zakresu działalności Instytutu należy „upamiętnianie postaw i aktywności przedstawicieli Kościoła katolickiego względem NSZZ »Solidarność« i opozycji demokratycznej”.
Katalog wystawy można pobrać za darmo w sekcji PUBLIKACJE. 
__________________________________________________
Aby zamówić katalog w formie drukowanej, należy skontaktować się z sekretariatem Instytutu Dziedzictwa Solidarności:
telefon: +48 888 804 327
e-mail: wm@ids1980.pl

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie