Poprzedni slajd
Następny slajd

KALENDARIUM SOLIDARNOŚCI

Kalendarz
9 stycznia

1976 r. Episkopat Polski przesyła do marszałka Sejmu PRL list protestacyjny przeciw projektowi wprowadzenia do Konstytucji PRL zapisów: o przewodniej roli PZPR w państwie, a także o socjalistycznym charakterze państwa, o trwałym i nienaruszalnym sojuszu Polski ze Związkiem Socjalistycznych Republik Sowieckich, o zależności respektowania przez władze PRL praw obywateli od wykonywania przez nich obowiązków wobec państwa.

Kalendarz
14 stycznia

1976 r. Jan Olszewski, Wojciech Ziembiński, Antoni Pajdak i Stanisław Szczuka wysyłają list do Sejmu przeciwko zapowiadanym zmianom w Konstytucji PRL, zwłaszcza zapisowi o trwałym i nienaruszalnym sojuszu Polski ze Związkiem Sowieckim.

Kalendarz
17 stycznia

1976 r. Przedstawiciele środowiska Znak wysyłają do Komisji Konstytucyjnej Sejmu list, w którym zwracają uwagę m.in. na naruszenie zasady równości obywateli w razie wprowadzenia do Konstytucji zapisu o kierowniczej roli PZPR. List podpisują: Bohdan Cywiński, Kazimierz Czapliński, Antoni Gołubiew, Tadeusz Mazowiecki, Hanna Malewska, Andrzej Święcicki, Jerzy Turowicz, Jan Tyc, Stefan Wilkanowicz i Jacek Woźniakowski.

Kalendarz
24 stycznia

1971 r. W niedzielę po południu, bez uprzedzenia strajkujących, do Warskiego przybyli Gierek, Jaroszewicz oraz ministrowie obrony i spraw wewnętrznych, gen. Wojciech Jaruzelski i gen. Franciszek Szlachcic. Blisko dziewięciogodzinna debata z reprezentantami robotników w stoczniowej świetlicy była ewenementem w całej historii państw komunistycznych. Wprawdzie Gierek nie zgodził się na powrót grudniowych cen żywności, niemniej aprobata dla przekształcenia Komitetu Strajkowego w Komisję Robotniczą, nadzorującą wybory w zakładowych strukturach partyjno-związkowo-młodzieżowych, stanowiła kolejny przełom.

Kalendarz
25 stycznia

1981 r. W dniach 24 - 25 stycznia odbył się I Ogólnopolskiego Zjazd Prasy Związkowej w Hucie Katowice, podczas którego powołano Agencję Prasową "Solidarności" (AS). Jej działalność przetrwała do ogłoszenia stanu wojennego.

Kalendarz
26 stycznia

1988 r. W Warszawie powstaje Niezależny Ruch Społeczny „Solidarność” im. ks. Jerzego Popiełuszki . Jako samodzielna organizacja nie przetrwał natomiast NSZZ "Solidarność" ustanowił ks. Jerzego Popiełuszkę swoim patronem.

Kalendarz
27 stycznia

1989 r. Spotkanie władz z przedstawicielami NSZZ "Solidarność" w Magdalence.
1990 r. Z nazwy Stoczni Gdańskiej im. Lenina znika oficjalnie i na zawsze nazwa jej patrona. Chociaż została w późniejszych latach podjęta w otoczeniu ówczesnego prezydenta Gdańska, P. Adamowicza, na szczęście nieudana próba powrotu do dawnej nazwy zakładu z Leninem. Tłumaczono to potrzebą wiernego odtworzenia artefaktów z przeszłości Gdańska.

Kalendarz
28 stycznia

1990 r. Kongres Założycielski Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej (obradujący w trakcie XI zjazdu PZPR) daje początek nowej partii na polskiej scenie politycznej, która w praktyce staje się spadkobierczynią dogorywającej PZPR, przejmując jej majątek lecz wybierając nowe władze (m.in. A. Kwaśniewski, L. Miller). Organem prasowym jest „Trybuna” (bez dodatku Ludu).

Kalendarz
29 stycznia

1990 r. Po dwóch dniach obrad ostatniego zjazdu PZPR delegaci (XI) podjęli decyzję o samorozwiązaniu partii, która swoje początki datuje na koniec 1948 r.

Kalendarz
30 stycznia

1980 r. Andrzej Kołodziej działacz WZZ Wybrzeża, sygnatariusz Karty Praw Robotniczych i współredaktor niezależnego biuletynu „Robotnik Wybrzeża”, zatrudniony w Stoczni Gdańskiej im. Lenina został wyrzucony z pracy.
1982 r. Po manifestacji pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców, wskutek starć ulicznych z milicją i oddziałami ZOMO, w Gdańsku zostało rannych 6 osób cywilnych. W ramach represji wydłużono godzinę milicyjną, wyłączono prywatne telefony, wprowadzono zakaz poruszania się prywatnymi samochodami (do 16.02).
1982 r. Prezydent USA Ronald Reagan ogłosił 30 stycznia 1982 r. Dniem Solidarności z Narodem Polskim.
1989 r. W Białymstoku zostały odnalezione zwłoki ks. Stanisława Suchowolca, przyjaciela ks. Jerzego Popiełuszki, kapłana związanego Solidarnością i prześladowanego przez służby PRL.

Kalendarz
31 stycznia

1981 r. Premiera filmu dokumentalnego „Robotnicy `80” Andrzeja Chodakowskiego i Andrzeja Zajączkowskiego, przedstawiającego sierpniowy strajk w Stoczni Gdańskiej i negocjacje z Komisją Rządową.

Kalendarz
31 stycznia

1976 r. Prozaik i publicysta Jerzy Andrzejewski wysyła do Sejmu PRL kolejny protest przeciw planowanym zmianom w Konstytucji PRL – tzw. List 101, podpisany przez przedstawicieli świata nauki i sztuki.

Kalendarz
3 marca

1977 r. Sejm PRL ratyfikuje międzynarodowe Pakty Praw Człowieka uchwalone przez Zgromadzenie ONZ.

Kalendarz
12 marca

1977 r. W pomieszczeniach kościoła oo. Jezuitów przy ul. Rakowieckiej w Warszawie, udostępnionych przez ks. Andrzeja Zarzyckiego, odbywa się spotkanie, na którym powstaje Nurt Niepodległościowy z inspiracji: Andrzeja Czumy, Jana Dworaka, Macieja Grzywaczewskiego, Piotra Krawczyka, Leszka Moczulskiego, Romualda Szeremietiewa i Ryszarda Zielińskiego. Według koncepcji Leszka Moczulskiego NN miał powołać do życia Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela (ROPCiO).

Kalendarz
13 marca

1977 r. Członkowie KOR wysyłają depeszę do sygnatariuszy Karty 77 w związku z śmiercią działacza opozycji, filozofa Jana Patočki, zmarłego po wielogodzinnym przesłuchaniu.

Kalendarz
16 marca

1977 r. W Poznaniu funkcjonariusze SB i MO przeprowadzili rewizje w mieszkaniu członków Teatru Ósmego Dnia. Oficjalnym powodem rewizji był udział aktorów w akcji zbierania funduszy na pomoc robotnikom i rozpowszechnianie materiałów KOR.

Kalendarz
23 marca

1977 r. Pod zarzutem spowodowania śmierci Jana Brożyny zostają aresztowani: Stanisław Nowakowski, Roman Piasecki i Wiesława Skórkiewicz, która była świadkiem pobicia Brożyny przez funkcjonariuszy MO.

Kalendarz
25 marca

1977 r. Do marszałka Sejmu PRL, a także do Episkopatu Polski zostaje przesłany Apel do społeczeństwa polskiego – bez podpisów sygnatariuszy, informujący o powołaniu i celach Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela.

Kalendarz
26 marca

1977 r. W Warszawie, w mieszkaniu Antoniego Pajdaka, odbywa się konferencja prasowa, w której uczestniczą m.in. działacze Nurtu Niepodległościowego: Leszek Moczulski, Emil Morgiewicz, Adam Wojciechowski i Wojciech Ziembiński. Na konferencję przybyło sześciu korespondentów ze znanych i opiniotwórczych międzynarodowych agencji prasowych: Reuters, UPI, AFP i ANSA. Na konferencji ogłoszono powstanie Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela oraz przedstawiono Apel do społeczeństwa polskiego.

Kalendarz
5 grudnia

1975 r. Prof. Edward Lipiński składa w Kancelarii Sejmu PRL napisany przez Jakuba Karpińskiego, Jacka Kuronia i Jana Olszewskiego tzw. List 59, w którym przedstawiciele świata nauki i kultury wyrażają sprzeciw wobec zapowiadanych zmian w Konstytucji PRL: zapisu o przewodniej roli Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w państwie oraz o trwałym i nienaruszalnym sojuszu Polski ze Związkiem Sowieckim. Sygnatariusze domagają się zagwarantowania w Konstytucji wolności sumienia i praktyk religijnych, wolności pracy, wolności słowa i informacji oraz wolności nauki.

Kalendarz
9 grudnia

1975 r. Sejm PRL powołuje komisję nadzwyczajną pod kierownictwem przewodniczącego Rady Państwa Henryka Jabłońskiego, w celu przygotowania projektu ustawy o zmianie Konstytucji PRL.

Loader

STAN WOJENNY
13.12.1981 – 22.07.1983

Wojskowy zamach stanu został przeprowadzony 13 grudnia 1981 roku przez Wojskową Radę Ocalenia Narodowego na terenie całej Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Niezgodnie z obowiązującą wówczas konstytucją i na podstawie niejednomyślnej uchwały Rady Państwa skutkował wyprowadzeniem na ulicę tysięcy milicjantów i żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego.

 • Loader

  0dni

  czas trwania stanu wojennego

 • Loader

  0

  liczba internowanych osób w czasie stanu wojennego

 • Loader

  0(około)

  ofiar stanu wojennego

Loader

Publikacje

Instytut Dziedzictwa Solidarności promuje historię i ideały Solidarności również poprzez działalność wydawniczą. Wśród tytułów publikowanych przez Instytut można znaleźć zarówno szczegółowe, historyczne opracowania, jak i bogato ilustrowane albumy okolicznościowe. Niektóre z książek dostępne są również w formie gotowych do pobrania e-booków.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie