POLITYKA PRYWATNOŚCI WRAZ Z INFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ OCHRONY DANYCH OSÓB FIZYCZNYCH

  • Administrator danych

1.1 Administratorem Państwa danych jest Instytut Dziedzictwa Solidarności.

1.2 Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

1.2.1 listownie: Gdańsk [80-886] ul. Targ Drzewny 8 

1.2.2 za pośrednictwem adresu e-mail: sekretariat@ids1980.pl 

1.2.3 telefonicznie: (+48) 888 804 327 

2. Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych [IOD] jest Kariota Blicharska. Z IOD można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osób fizycznych pod adresem e-mail: rodo@ids1980.pl 

3. Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane w związku z:

3.1 [art. 6 ust 1 lit a RODO] wyrażoną zgodą dotyczącą wykorzystania wizerunku;

3.2 [art. 6 ust 1 lit a RODO] wyrażoną zgodą wynikającą z inicjatywy osoby, której dane dotyczą;

3.3 [art. 6 ust 1 lit b RODO] chęcią zawarcia umowy dotyczącej współpracy w celu realizacji zadań statutowych Administratora danych;

3.4 [art. 6 ust 1 lit c RODO] realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych;

3.5 [art. 6 ust 1lit e RODO] niezbędnością wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym;

3.6 [art. 9 ust 2 lit a RODO] wyrażoną zgodą;

3.7 [art. 9 ust 2 lit b RODO] wypełnieniem obowiązków w celu zabezpieczenia społecznego, wypełnieniem obowiązków i wykonywaniem szczególnych praw przez Administratora danych w dziedzinie prawa pracy;

3.8 [art. 9 ust 2 lit e RODO] dostępem do danych publicznie dostępnych;

3.9 [art.9 ust 2 lit g RODO] niezbędnością związaną z ważnym interesem publicznym;

3.10 [art. 9 ust 2 lit j RODO] niezbędnością wynikającą z realizacji badań naukowych lub historycznych.

4. Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

4.1 podwykonawcy, czyli Podmioty przetwarzające dane osób fizycznych:

4.1.1 firmy odpowiedzialne za obsługę strony internetowej;

4.1.2 firmy świadczące usługi hostingu serwerów;

4.1.3 dostawcy aplikacji wspomagających pracę Administratora danych;

4.1.4 firmy świadczące usługi BHP i audytowe;

4.2 inni Administratorzy danych:

4.2.1 firmy świadczące usługi prawne;

4.2.2 firmy świadczące usługi pocztowe, posiadające status operatora pocztowego;

4.2.3 podmioty medyczne, świadczące usługi z zakresu medycyny pracy, służby medyczne [Szpitale, Ośrodki Zdrowia] w przypadku organizacji imprez masowych;

4.2.4 organ sprawujący nadzór nad Instytutem Dziedzictwa Solidarności [Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego];

4.2.5 firmy Ubezpieczeniowe;

4.2.6 firmy współpracujące w zakresie realizacji zadań statutowych Instytutu Dziedzictwa Solidarności;

4.2.7 Google [YouTube];

4.3 Współadministrator [z uwagi na wykorzystywanie narzędzi do celów realizacji celów statutowych]:

4.3.1 Facebook.

5. Przekazywanie danych do Państw Trzecich [poza obszar Europejski Obszar Gospodarczy]

Państwa dane mogą być przekazywane do Państw poza EOG. Transfer danych niezbędnych do świadczenia usług odbywa się na podstawie zatwierdzonych przez Komisję Europejską standardowych klauzul umownych, potwierdzających poziom bezpieczeństwa i poufności danych.

6. Sposób zbierania danych osobowych

Będziemy zbierać dane osób fizycznych w następujący sposób:

6.1 bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, a niezbędne do realizacji zawartych umów;

6.2 przez Podmioty Trzecie w przypadku realizacji celów statutowych np.  Fanpage Facebook;

6.3 za pośrednictwem plików cookies własnych i zewnętrznych.

Dane zbierane podczas administrowania fanpage za pośrednictwem Facebook w przypadku osób niezarejestrowanych to anonimowe dane statystyczne, natomiast w przypadku osób zarejestrowanych przetwarzane są dane zgodnie z zaakceptowanym przez użytkownika profilu Regulaminem oraz Polityką Prywatności Facebook.

7. Mechanizm cookies na stronie internetowej

Strona www.ids1980.pl  wykorzystuje pliki cookies własne w celu poprawnej konfiguracji serwisu, dopasowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika, rozpoznania urządzenia, lokalizacji oraz pliki podmiotów zewnętrznych, które implementowane są w urządzeniach końcowych za zgodą użytkownika.

8. Okres przechowywania danych 

Będziemy przetwarzać Państwa dane:

8.1 do czasu wycofania udzielonej zgody;

8.2 przez okres konieczny do realizacji umowy, następnie przez okres wymagany przepisami prawa, jednak nie dłużej niż do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń;

8.3 otrzymane w związku z prowadzonym procesem rekrutacyjnym przez okres 3 miesięcy po zakończeniu rekrutacji lub w przypadku wyrażonej zgody na wykorzystanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji przez okres 9 miesięcy;

8.4 przez okres konieczny dla realizacji zadań statutowych;

8.5 za pośrednictwem plików cookies sesyjnych, które przechowywane są na urządzeniu końcowym do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki.

9. Profilowanie

W przypadku użytkowników wchodzących w interakcję z fanpage Facebook poprzez używanie przycisku „LUBIĘ” lub komentowanie umieszczonych artykułów, publikacji, ogłoszeń możne dochodzić do profilowania. W celu ochrony prywatności każdy użytkownik może wprowadzić zmiany w ustawieniach prywatności swojego profilu na Facebook. Jeżeli nie wyrażacie Państwo zgody na przetwarzanie swoich danych w plikach cookies zewnętrznych, umieszczanych przez Facebook możecie złożyć wniosek o usunięcie profilu z fanpage Administratora.

10. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

10.1 żądanie dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, otrzymania ich kopii;

10.2 prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w sytuacji, gdy dane osobowe są przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub Podmiot Przetwarzający;

10.3 prawo cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

10.4 prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych [na adres Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa].

11. Informacja o wymogu podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest:

11.1 dobrowolne, gdy korzystacie Państwo z fanpage Administratora a ich zakres zależy wyłącznie od ustawień prywatności profilu oraz sposobu korzystania z fanpage;

11.2 dobrowolne, gdy odwiedzacie Państwo witrynę www a ich zakres zależy wyłącznie od ustawień przeglądarki;

11.3 dobrowolne w przypadku wyrażenia zgody;

11.4 warunkiem koniecznym do zawarcia umowy, podjęcia współpracy lub przesłania odpowiedzi na zapytanie.

12. Bezpieczeństwo danych

12.1 Połączenie pomiędzy serwerem Administratora danych a użytkownikiem końcowym zostało zabezpieczone za pomocą protokołu SSL.

12.2 Administrator wdrożył celem zapewnienia bezpieczeństwa informacji zabezpieczenia techniczne i organizacyjne przewidziane prawem.

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie