Strajki w sierpniu 1980 roku to jeden z najważniejszych momentów najnowszej historii nie tylko Polski, ale i całego świata. Poświęcona im wystawa „Człowiek rodzi się i żyje wolnym” powstała w celu uczczenia 40 rocznicy tych niezwykłych wydarzeń.

Wystawa składa się z dwujęzycznych plansz prezentowanych w historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej oraz jej wirtualnego odpowiednika. Rozbudowana opowieść o sierpniowych strajkach w najważniejszych polskich zakładach dostępna jest pod adresem https://strajki1980.pl/.

Wystawa została stworzona dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz NSZZ „Solidarność”.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie