W sprzedaży dostępna jest najnowsza książka dr. Artura Kubaja, historyka i politologa, zatytułowana „Solidarny Szczecin”. Publikacja ta przybliża dzieje opozycji demokratycznej w Szczecinie, jak i w regionie Pomorza Zachodniego w okresie PRL. 

Dzięki niej Czytelnik poszerzy swoją wiedzę na temat wkładu szczecińskiej Solidarności w obalenie komunistycznego reżimu, przywrócenie ustroju demokratycznego w naszej Ojczyźnie, a także pozna mało znane fakty związane z podziemiem opozycyjnym na Pomorzu Zachodnim. 

„Solidarny Szczecin” nie jest zbiorem faktografii. Zawiera także biogramy wybranych działaczy szczecińskiej Solidarności, w tym między innymi Mariana Jurczyka, Heleny Kurcyuszowej z domu Słomińskiej, Władysława Siły-Nowickiego, Krzysztofa Kubickiego oraz Marii Chmielewskiej.

Dlatego tym bardziej jest nam miło poinformować, że publikacja wydana przez Wydawnictwo LTW została objęta patronatem honorowym Instytutu Dziedzictwa Solidarności, którego misją jest przede wszystkim krzewienie i promocja dziedzictwa Solidarności, nie tylko na poziomie krajowym, ale też regionalnym.

Zachęcamy do nabycia książki „Solidarny Szczecin”.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie