Jaruzelski i inni o stanie wojennym. Stenogram debaty zorganizowanej w Wojskowym Instytucie Historycznym z okazji dziesiątej rocznicy wprowadzenia stanu wojennego

– praca zbiorowa
– język: polski
– wydawcy: Instytut Dziedzictwa Solidarności
– format: 17,5 x 24,5 cm
– liczba stron: 224
– okładka: twarda

Dięki niniejszemu opracowaniu czytelnik ma sposobność zapoznania się z opiniami dotyczącymi przyczyn oraz przebiegu stanu wojennego, padającymi z ust gen. Wojciecha Jaruzelskiego, jak i szeregu decydentów z jego otoczenia. Interesujący w tym wypadku jest fakt, że odnotowane wypowiedzi zostały sformułowane w bardzo specyficznym momencie. Stosunkowo na świeżo, bo jedynie po dziesięciu latach od pamiętnego grudnia 1981 r. […] Publikacja stanowi unikatowe, a równocześnie uniwersalne opracowanie materiału źródłowego pozwalającego w sposób bardzo rzadko spotykany przyjrzeć się wydarzeniom i faktom dotyczącym stanu wojennego opowiedzianym przez grono decydentów (z gen. Jaruzelskim na czele) mających bezpośredni wpływ na wydarzenia tamtych dni.
– dr hab. Olgierd Grott, prof. UJ

W połowie lat 90. ubiegłego stulecia prof. Roman Wapiński, znany gdański historyk, powiedział, że jeśli w jakiejś monografii historycznej są 2–3 strony, gdzie przytoczone są nowe fakty albo mamy do czynienia z odmienną interpretacją znanych wydarzeń, to warto taką książkę opublikować. Książka »Jaruzelski i inni o stanie wojennym« z naddatkiem spełnia to kryterium. Odnosi się to nie tylko do bardzo ciekawego stenogramu debaty zorganizowanej w Wojskowym Instytucie Historycznym z okazji 10 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, ale także do wszystkiego, o co wzbogacił tę pracę dr Piotr Brzeziński. Można za św. Augustynem powiedzieć: Tolle lege! [Weź, czytaj!], gdyż bez wątpienia littera docet [litera uczy]. Tak, bierz i czytaj, bo dzięki tej książce będziesz miał lepszą orientację w sporze o stan wojenny zapoczątkowany 12/13 grudnia 1981 r., a przecież sam spór daleki jest od rozstrzygnięcia.
– dr hab. Lech Mażewski, em. prof. WSAiB w Gdyni 

Książkę można pobrać za darmo TUTAJ…>>

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie