Wspólnie z „Tygodnikiem Solidarność” świętujemy 40 rocznicę jego powstania. Z tej okazji zapraszamy na wystawę: „»Tygodnik Solidarność« – pomnik wolności słowa”. Miło nam partnerować takiemu wydarzeniu!

„Tygodnik Solidarność” popularnie nazywany „Tysolem” to pierwsze niezależne i legalnie ukazujące się czasopismo od początku lat 80., które przełamało monopol medialny komunistycznych władz w Europie Środkowo-Wschodniej. To gazeta, która zrealizowała jeden z dwudziestu jeden sierpniowych postulatów: w trzecim punkcie postulatów z sierpnia 1980 r. domagano się, by władza „przestrzegała zagwarantowanej w Konstytucji PRL wolności słowa, druku, publikacji, a tym samym nie represjonowała niezależnych wydawnictw”. Dzięki temu w kioskach w dużym nakładzie pojawił się „Tygodnik Solidarność”:

„Więc w końcu jest. Oto masz Czytelniku w ręku pierwszy numer »Tygodnika Solidarność«. Pierwszy numer pierwszego ogólnopolskiego pisma naszego związku. Przyszło nam długo na nie czekać. Do ostatniej chwili nie wiedzieliśmy, czy uda nam się wydać je w ustalonym terminie […]. Pismo nasze podlega cenzurze. Ukazuje się ono na podstawie Porozumień Gdańskich i zostało utworzone zgodnie z zawartymi w nich ustaleniami. Tygodnik będzie zatem podlegał ograniczeniom, to prawda, za to nikt nie będzie mógł niczego nam narzucić. Czasami nasze milczenie będzie równie wymowne jak zredukowane strony. Czego jeszcze chcemy? Chcemy dobrze służyć naszemu związkowi, walczyć o jego zasady, program, idee. Chcemy uczestniczyć w tworzeniu lepszych warunków życia dla całego naszego społeczeństwa, życia godniejszego, sprawiedliwszego i swobodniejszego, aniżeli było dotąd. […] Chcemy więc służyć zasadom i ideom Solidarności, która wyrasta z wielkich, demokratycznych tradycji narodu polskiego, z jego umiłowania prawdy i sprawiedliwości […]” – czytamy w odezwie „Do Czytelników”, podpisanej przez „Redakcję” w pierwszym numerze „TS”, który nosi datę wydawniczą 3 kwietnia 1981 r. Wspierający walkę solidarnościowej rewolucji „Tysol” stał się tym samym dla wielu czytelników jedną z instytucji zmieniającej się Polski.

Poprzez wystawę pragniemy przypomnieć losy „Tygodnika Solidarność” w szerokim, globalnym kontekście historii walki o wolność słowa. Bo walka o wolność słowa jest filarem naszej cywilizacji. Wystawa skierowana jest przede wszystkim do młodego pokolenia, dlatego przygotowana została w popkulturowej formie komiksu – autorstwa duetu: Krzysztof Brynecki (ilustracje) – Mateusz Kosiński (scenariusz).

Projekt składa się z trzech elementów: wystawy plenerowej przedstawiającej 12 plansz komiksowych, ilustrujących historię walki o wolność słowa, które od 19 maja będzie można oglądać w Hali Głównej Dworca Centralnego w Warszawie; filmu animowanego, z którym mogą Państwo zapoznać się pod adresem:https://www.youtube.com/watch?v=2b95YWLGxRw; a także z komiksu wydrukowanego na łamach „Tygodnika Solidarność”.

19 maja br. nastąpi uroczyste otwarcie wystawy „»Tygodnik Solidarność« – pomnik wolności słowa” w Hali Głównej Dworca Centralnego w Warszawie, na które serdecznie zapraszamy. Wystawę wspólnie z głównym organizatorem i sponsorami otworzy Dyrektor Instytutu Dziedzictwa Solidarności – Mateusz Smolana. Zapraszamy na naszego Facebooka, gdzie będą mogli Państwo obejrzeć relację na żywo z tego wydarzenia.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie