W dniach 3 i 4 lipca w Muzeum II Wojny w Gdańsku z inicjatywy Departamentu Ochrony Zabytków w MKiDN oraz Narodowego Instytutu Ochrony Zabytków odbyła się konferencja „20 lat ustawy o ochronie zabytków”. To niezwykle ważne środowiskowo i merytorycznie wydarzenie otworzył Sekretarz Stanu w MKiDN, Generalny Konserwator Zabytków dr Jarosław Sellin.

Konferencja została podzielona na osiem paneli problemowych. W panelu szóstym pt. „Rola instytucji kultury w ochronie zabytków” Dyrektor Instytutu Dziedzictwa Solidarności Mateusz Smolana szeroko wypowiedział się o roli IDS w procesie ochrony zabytków. Podkreślił, że jeśli nawet instytucja nie posiada bezpośredniej zwierzchności i właścicielstwa nad zabytkiem (tak jak IDS nad Salą BHP Stoczni Gdańskiej), może poszukiwać innych skutecznych form wsparcia oraz kierunkowych działań na rzecz zachowania dziedzictwa materialnego i niematerialnego zabytku rejestrowego o statusie Pomnika Historii. Wypowiedź ta była doskonałym uzupełnieniem konferencyjnych wystąpień na temat standardowych relacji właściciel-obiekt oraz możliwości, jakie może stworzyć profesjonalne wykorzystanie prawnych ram, na których opierają się podległe MKiDN instytucje kultury.

Na konferencji obecni byli między innymi: prof. dr hab. Grzegorz Berendt (dyrektor Muzeum II Wojny Światowej), dr Michał Laszczkowski (dyrektor Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków), prof. dr hab. Bogumiła Rouba (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), prof. dr hab. Jakub Lewicki (mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków), prof. dr hab. inż. Bogusław Szmygin (kierownik Katedry Konserwacji Zabytków Politechniki Lubelskiej), dr inż. Katarzyna Pałubska (dyrektor Departamentu Ochrony Zabytków MKiDN), dr Paweł Jaskanis (dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie) czy Bartosz Skaldawski (wicedyrektor Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów), Jan Godłowski (dyrektor Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce) czy Agnieszka Kowalska (wicedyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku).

Podczas konferencji uroczyście wręczono odznaczenia państwowe Gloria Artis (złote i srebrne) oraz Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości. Honorowej dekoracji dokonał dr Jarosław Sellin.

Konferencja według danych MKiDN zgromadziła 350 bezpośrednich uczestników.

Fot.: Michał Szymończyk
Jubileuszowa konferencja z okazji 20 lat Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
współorganizowanej przez Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
3-4 lipca 2023 r., Gdańsk

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie