Informujemy o studialnym konkursie urbanistyczno-architektonicznym „Rewaloryzacja Placu Solidarności w Gdańsku wraz z wytycznymi do kształtowania jego bezpośredniego otoczenia”. 

Plac Solidarności wraz z pomnikiem Poległych Stoczniowców tworzą zespół o szczególnym znaczeniu dla dziejów najnowszych, utrwalony w źródłach dokumentalnych. Wpis obszaru placu do rejestru zabytków nakłada na Miasto Gdańsk obowiązek szczególnej dbałości o charakter przestrzeni i ochronę substancji zabytkowej.

Planowanie przekształceń w obrębie placu, jak i jego otoczenia odbywa się więc w oparciu o ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz decyzje konserwatorskie. Dotyczą one licznych inwestycji na dawnych terenach Stoczni Gdańskiej, jak i przylegających fragmentach Starego Miasta. W ich konsekwencji na dawnych obszarach przemysłowych powstają nowe struktury o dominującej funkcji usługowo-mieszkaniowej. Ich symbolicznym „sercem” będzie plac Solidarności.

Obecnie przestrzeń ta naznaczona jest śladami wielu nakładających się i często nie w pełni zrealizowanych koncepcji urbanistycznych. W efekcie estetyka tej kluczowej dla wizerunku miasta przestrzeni bliższa jest peryferiom, obszarom o drugorzędnym znaczeniu.

  • Regulamin konkursu, w tym materiały i wytyczne do projektowania dostępne są >>TUTAJ<<

Jednocześnie Instytut Dziedzictwa Solidarności wraz z Komisją Krajową NSZZ „Solidarność” postulują, aby przywrócić pomnik Poległych Stoczniowców do jego pierwotnego wyglądu. Chodzi o rozrzeźbienia wykonane z blachy i umieszczone wokół płaskorzeźb, będące integralną częścią zamysłu artystycznego twórców pomnika. Elementy te zostały zdemontowane w 2000 roku. 

Postulujemy także, aby w budynku portierni zorganizować punkt informacji turystyczno-historycznej, w której zwiedzający otrzymaliby pełną informację o miejscach związanych z robotniczymi zrywami z lat 1970–1988 i historią NSZZ „Solidarność”. 

  • Z pełną treścią opinii, która jest załącznikiem do regulaminu, można się zapoznać >>TUTAJ<< 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie