30 maja 2022 r. w Warszawie list intencyjny dotyczący współpracy między Instytutem Dziedzictwa Solidarności i Instytutem Historycznym Nurtu Niepodległościowego im. Andrzeja Ostoja Owsianego podpisali dyrektor IDS Mateusz Smolana oraz prezes zarządu IHNN Andrzej Chyłek. Oba instytuty zajmują się upamiętnianiem i promowaniem wiedzy o ludziach, zdarzeniach i miejscach ważnych dla Polski, jej niepodległości i wolności, w tym o dziedzictwie NSZZ „Solidarność”, ruchu społecznego, który narodził się po Sierpniu 1980, a także antykomunistycznej opozycji demokratycznej. Instytuty będą współpracować, aby pielęgnować wolnościowe tradycje narodowe, rozwijać świadomość narodową, obywatelską i kulturową. Inicjować będą przedsięwzięcia kulturalne, społeczne i naukowe nawiązujące do tradycji niepodległościowej i solidarnościowej.

Wśród aktywności, w których współpraca między instytutami może się owocnie rozwijać, są m.in. działalność wydawnicza i edukacyjna. W swych statutowych celach instytuty pamiętają zarówno o kombatantach i osobach represjonowanych, jak i o patriotycznym wychowaniu młodego pokolenia Polaków. Organizowane są konferencje naukowe i inne spotkania związane z prowadzoną działalnością. Ważną częścią podejmowanych inicjatyw jest gromadzenie, przechowywanie i upowszechnianie źródeł, w tym świadectw historycznych związanych z nurtem niepodległościowym, solidarnościowym, a także upowszechnianie wiedzy o ochronie wolności, praw człowieka i swobód obywatelskich.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie