25 października 2023 roku w historycznej Sali BHP w Gdańsku odbędzie się wernisaż nowej wystawy Instytutu Dziedzictwa Solidarności pt. „Ogólnopolskie Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę”. To kolejny owoc naszych starań i przemyśleń oraz próba wizualnego przedstawienia tego, czym były te pielgrzymki oraz jak ważne one są dla dziedzictwa Solidarności.
Przedpremierowa prezentacja wystawy miała miejsce podczas XXXI Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”, w którym uczestniczył m.in. Andrzej Duda. Na zdjęciu prezydent z katalogiem naszej wystawy oraz Piotr Duda, przewodniczący związku.
Na planszach wystawowych prezentujemy organizatorów, ideę, miejsce pielgrzymek, przejawy duchowości, uczestników z lat 80. XX wieku, działania władz PRL i Służby Bezpieczeństwa oraz pielgrzymki po roku 1989.
Z kolei w katalogu treść została poszerzona i nadaliśmy jej charakter ciągłego tekstu.
Autorem scenariusza wystawy i katalogu jest dr Grzegorz Majchrzak. Historyk zajmuje się głównie badaniem dziejów aparatu represji (zwłaszcza organów bezpieczeństwa), opozycji demokratycznej w PRL (głównie NSZZ „Solidarność”), funkcjonowaniem mediów (przede wszystkim Polskiego Radia i Telewizji Polskiej) przed 1989 r., sportem w PRL oraz stanem wojennym.
Dodajmy, że już nie pierwszy raz Instytut Dziedzictwa Solidarności porusza kwestie religijne. W 2020 roku przygotowaliśmy wystawę pt. „Księża Solidarności”. Zainteresowanie tą tematyką wynika m.in. ze Statutu IDS, w którym zapisano, że do zakresu działalności Instytutu należy „upamiętnianie postaw i aktywności przedstawicieli Kościoła katolickiego względem NSZZ »Solidarność« i opozycji demokratycznej”.
  • Ogólnopolskie Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę
  • 25 października 2023, godzina 11.00
  • Sala BHP, Gdańsk, ul. ks. J. Popiełuszki 6 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie