Instytut Dziedzictwa Solidarności z całą mocą potępia akt dewastacji pomnika Poległych Stoczniowców 1970 – jednego z najważniejszych symboli pokojowej rewolucji Solidarności.

Dokonany tuż przed obchodami 84 rocznicy napaści ZSRR na Polskę w dniu 17.09.1939 r. bezprecedensowy akt wandalizmu należy postrzegać nie tylko jako przejaw skrajnej bezmyślności, ale w pierwszym rzędzie jako działanie noszące wszelkie znamiona cynicznej prowokacji. Uderza ona nie tylko w pamięć ofiar pacyfikacji robotniczej rewolty w grudniu 1970 r. i strajków w 1981 r., ale także w uczucia tysięcy Polaków i Europejczyków, którzy wielokrotnie pod tym monumentem dawali wyraz potępienia wszelkich przejawów nienawiści i przemocy oraz niezgody na łamanie praw człowieka. 

Pomnik Poległych Stoczniowców 1970 stanowi ze względu na uniwersalną wymowę jedno z najważniejszych miejsc pamięci Polski i Europy. Upamiętnia przede wszystkim stoczniowców zabitych wskutek decyzji komunistycznych władz Polski, uzależnionych wówczas od obcego mocarstwa – komunistycznej Rosji. Bezbronni robotnicy stali się w Grudniu ’70, a później także w Grudniu ’81 ofiarami bratobójczych działań autorytarnej władzy w Polsce wymierzonych przeciwko własnym obywatelom. Pomnik Poległych Stoczniowców 1970 kryje w sobie także ziemię z Katynia – jednego z miejsc ludobójczej eksterminacji polskich elit wojskowych, państwowych i intelektualnych dokonanej na rozkaz komunistycznego rosyjskiego dyktatora Józefa Stalina. Monument stanowi więc uniwersalny symbol – przypomina o ofiarach zbrodni dokonywanych w imię politycznych ideologii. W tym kontekście, jak również w kontekście toczącej się za naszą wschodnią granicą brutalnej, ludobójczej wojny, a także nadchodzących demokratycznych wyborów w naszym kraju przywołany powyżej prowokacyjny akt uszkodzenia pomnika Poległych Stoczniowców 1970 – będący wyrazem negacji wartości demokratycznych i zachętą do „wojny ludowej” – godzien jest najwyższego potępienia i napiętnowania.

Gdańsk, 15 września 2023 r.
Fot.: Tadeusz Olszewski

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie