Minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński ponownie powołał Mateusza Smolanę na dyrektora Instytutu Dziedzictwa Solidarności. Jego trzyletnia kadencja rozpocznie się 14 sierpnia 2023 roku.

Mateusz Smolana jest absolwentem Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Pracował m.in. w Wydawnictwie „Siedmioróg”, Archiwum Państwowym w Gdańsku oraz Historycznym Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. W latach 2010-2017 pełnił funkcję Pełnomocnika Sali BHP Stoczni Gdańskiej. Jest także członkiem Rady Muzeum przy Narodowym Muzeum Morskim, Kolegium Historyczno-Programowego Europejskiego Centrum Solidarności oraz członkiem Zarządu Fundacji Promocji Solidarności.

Mateusz Smolana jest związany z Instytutem Dziedzictwa Solidarności od momentu jego utworzenia 31 sierpnia 2019 r. Początkowo pełnił obowiązki dyrektora, a w 2020 r. został powołany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dyrektora Instytutu.

Instytut Dziedzictwa Solidarności został utworzony jako państwowa instytucja kultury współprowadzona przez MKiDN i NSZZ „Solidarność”. Do głównych zadań należy upamiętnianie i promowanie dziedzictwa historycznego NSZZ „Solidarność”, inicjowanie przedsięwzięć kulturalnych, społecznych i naukowych nawiązujących do tradycji „Solidarności” oraz prowadzenie działań edukacyjnych.

W 2022 r. ze środków MKiDN zakupiono i wyremontowano nową siedzibę instytucji przy ul. Targ Drzewny 8 w Gdańsku, co pozwoliło na osiągnięcie organizacyjnej i programowej stabilności.

(tekst: MKiDN, fot: Danuta Matloch/MKiDN)

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie