Zatrudnimy:

Eksperta ds. ochrony dziedzictwa kulturowego Stoczni Gdańskiej

Wymagania niezbędne to wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie; prawo, historia, historia sztuki, architektura, urbanistyka, gospodarka przestrzenna lub pokrewne, udokumentowane minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe, znajomość problematyki ochrony dziedzictwa kulturowego Stoczni Gdańskiej, znajomość prawa krajowego, wspólnotowego oraz międzynarodowego związanego z ochroną dziedzictwa kulturowego i materialnego, znajomość Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego (Dz.U. 1976 nr 32 poz. 190) w tym zasad i reguł dotyczących wpisów na listę światowego dziedzictwa UNESCO, dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, znajomość statutu Instytutu Dziedzictwa Solidarności, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, wielozadaniowość, umiejętność realizacji samodzielnych projektów, kreatywność, dokładność i terminowość, otwartość na nowe wyzwania, umiejętność pracy pod presją czasu oraz gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji.
Zakres zadań to planowanie, opracowywanie i realizacja przedsięwzięć edukacyjnych, naukowych, kulturalnych i społecznych, związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego Stoczni Gdańskiej, współpraca w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego Stoczni Gdańskiej z organami administracji publicznej,  organizacjami międzynarodowymi oraz innymi organizacjami i instytucjami których przedmiotem działalności jest ochrona dziedzictwa, opracowywanie strategii, ekspertyz, analiz oraz innych dokumentów związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego Stoczni Gdańskiej, przygotowywanie projektów pism i wystąpień w zakresie zadań związanych ze stanowiskiem pracy, nadzór nad korespondencją związaną ochroną dziedzictwa kulturowego Stoczni Gdańskiej prowadzoną przez Instytut, prace techniczne związane z organizacją wydarzeń związanych ze stanowiskiem pracy, uczestnictwo w pracach związanych z działalnością Instytutu Dziedzictwa Solidarności oraz wykonywanie innych zadań zlecanych przez Dyrektora lub kierownika Wydziału Merytorycznego.
Komplet dokumentów prosimy składać do 4 listopada 2022 r.
Wszystkie szczegóły można znaleźć w naszym BIP >>TUTAJ

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie