W 1989 roku Polska odzyskała wolność i niepodległość, którą utraciła najpierw w 1939 roku po napaści hitlerowskich Niemiec, a następnie w roku 1945 z powodu stalinowskiej okupacji. Wśród nas wciąż jest wielu żywych świadków tej historii zniewolenia, cenzury, ograniczeń, ubóstwa, aparatu represji.
W tych czasach komunistycznego i totalitarnego mroku Jan Paweł II jawił się milionom Polaków jako przewodnik nadziei na zmiany. Dziś trzeba to powiedzieć głośno i dobitnie: wolność i demokrację współczesnej Polski w dużej mierze zawdzięczamy papieżowi Polakowi.
Ostatnie bulwersujące ataki medialne na postać Ojca Świętego Jana Pawła II są wyrazem wojny kulturowej, ale także próby zamazania w pamięci zbiorowej Jego zasług i dorobku dla Solidarności i wszystkich Polaków.
Należy stwierdzić ponad wszelką wątpliwość, że według aktualnego stanu wiedzy naukowej stawianie tezy, jakoby rzekomo Jan Paweł II tuszował w sposób świadomy przypadki pedofilii w Kościele katolickim, jest nie tylko nadużyciem, ale wręcz może być odczytywane jako forma manipulacji społeczeństwem w celu jego spolaryzowania. W obliczu trwającej za granicami naszej Ojczyzny wojny z rosyjskim agresorem rodzi to zasadne pytania o rzeczywiste intencje takich działań.
Zgodnie ze statutem Instytutu do jego zadań między innymi należy upamiętnianie postaw i aktywności przedstawicieli Kościoła katolickiego względem NSZZ „Solidarność” i opozycji demokratycznej.
Zadanie to traktujemy jako ważną misję, dlatego czujemy się zobowiązani, by głosić prawdę o dorobku wielkiego Polaka Jana Pawła II, co nadal czynić będziemy z najwyższą starannością i zaszczytem. Próby manipulowania przekazu o Karolu Wojtyle, wykrzywiania jego obrazu w oczach szczególnie młodych pokoleń Polaków muszą napotkać zdecydowany opór.
W pełni popieramy stanowisko Komisji Krajowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, wyrażone podczas obrad w Spale, a także uchwałę Sejmu RP, który zdecydowanie potępił haniebną nagonkę, opartą w dużej mierze na materiałach aparatu przemocy PRL, i wzywamy do natychmiastowego zaprzestania ataków na Jana Pawła II – ojca naszej wolności.
Mateusz Smolana
Dyrektor IDS
Andrzej Kołodziej
Przewodniczący Rady IDS

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie