Od poniedziałku, 24 kwietnia 2023, sala konferencyjna w Ministerstwie Edukacji i Nauki przy ul. Wspólnej w Warszawie nosi imię prof. Lecha Kaczyńskiego, prezydenta RP. Uroczystość została połączona z odsłonięciem tablicy pamiątkowej oraz prezentacją wystawy IDS „Lech Kaczyński (1949–2010). Człowiek Solidarności”.

– Wspominamy śp. prezydenta jako wybitnego męża stanu, człowieka z wielką wizją Polski, mocnej Polski jako lidera. Człowieka, który tę wizję z wielką determinacją i niezwykłą odwagą realizował – mówił minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. – Wspominamy go jako wybitnego prezydenta, opozycjonistę antykomunistycznego i prawnika „Solidarności”. Dziś chcemy przypomnieć Lecha Kaczyńskiego jako naukowca, jako człowieka nauki, jako prawnika, specjalistę z zakresu prawa pracy.

Z kolei prezes PiS Jarosław Kaczyński zaznaczył, że argumentem przemawiającym za uczczeniem Lecha Kaczyńskiego w Ministerstwie Edukacji i Nauki jest jego zaangażowanie w politykę historyczną, politykę pamięci. – To wszystko, co odbudowywało wspólnotę, a przynajmniej umacniało ją, to też jest sfera, którą zajmuje się to ministerstwo – mówił prezes Jarosław Kaczyński.

Uroczystości towarzyszyła przygotowana przez IDS wystawa ukazująca różne aspekty działalności prezydenta. 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie