Kontrast    widok kontrastowy widok standardowy
Rozmiar
pl gb

Zadania dofinansowane

Zadania realizowane w 2020 roku przez Instytut Dziedzictwa Solidarności w ramach dotacji celowych udzielonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

mkidn_01_cmyk.jpg

KREACJE WIRTUALNE WYSTAW NA 40- LECIE SOLIDARNOŚCI PN. „CZŁOWIEK RODZI SIĘ I ŻYJE WOLNYM”

Kwota dofinansowania  - 531  500,00 zł

Utworzony w 1980 r. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” jest ogromnym osiągnięciem Polaków i ich wkładem w światową historię. „Solidarność” przyczyniła się do upadku komunizmu w Europie i zakończenia zimnej wojny. Celem wystaw „Człowiek rodzi się i żyje wolnym” jest upamiętnienie czterdziestej rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”, ukazanie jego znaczenia dla Polski i świata oraz upowszechnienie wiedzy o Związku, szczególnie wśród młodszych osób (które nie były uczestnikami lub świadkami wydarzeń z lat 1980-1981). Wystawa ma podkreślać fakt, że „Solidarność” była dziełem setek tysięcy uczestników robotniczych strajków w 1980 r. oraz milionów jej członków z całej Polski, reprezentujących różne zawody. Wystawa ma pokazywać, że strajkujący i członkowie „Solidarności”, mimo groźby represji, przełamali swój strach przed niedemokratyczną władzą komunistyczną, ponieważ pragnęli wolności. Chcieli mieć wpływ na losy swego kraju, pragnęli, aby traktować ich podmiotowo, a nie jak bezmyślne istoty zobowiązane do bezwzględnego posłuszeństwa. Wystawa będzie też nieść uniwersalne przesłanie pokazujący proces podnoszenia się kolan i budowania wspólnoty przeciwstawiającej się złu.   

Dla osiągnięcia tego celu i zainteresowania odbiorców historią „Solidarności” bardzo ważna jest forma, w jakiej ta historia zostanie opowiedziana. Ważne jest ukazanie warunków życia w ówczesnej Polsce oraz emocji towarzyszących strajkującym i działającym w NSZZ „Solidarność”. Forma prezentacji powinna uwzględniać fakt, że masowy odbiorca przywiązany jest do kultury obrazkowej. Powinna przyciągać ludzi do wystawy (instalacji) i zachęcać do zapoznania się (przeczytania, wysłuchania, obejrzenia) przedstawionych na niej treści. W efekcie więcej osób będzie posiadało większą wiedzę o historii „Solidarności”. 

Wystawa będzie składać się z czterech edycji, gdańskiej, szczecińskiej, katowickiej oraz warszawskiej. Pierwsze trzy wymienione edycje będą pokazywać przebieg strajków w regionach. Edycja warszawska, będzie z jednej strony podsumowaniem, połączeniem treści zaprezentowanych na pozostałych edycjach, z drugiej pokazaniem, że „Solidarność” objęła cały kraj, a jej ostateczny kształt prawny został nadany w Warszawie pod naciskiem wydarzeń września i października 1980 r.

DRUK I PROMOCJA ALBUMU NA 40 – LECIE SOLIDARNOŚCI

Kwota dofinansowania – 452 500,00 zł

Album wydany w celu upamiętnienia 40-tej rocznicy powstania "Solidarności" oraz popularyzacji wiedzy o "Solidarności" odzwierciedlał będzie najnowszy stan badań historycznych. Publikacja zawierająca okolicznościową część wstępną oraz rozdziały poświęcone historii NSZZ "Solidarność" (lata 1980-1981, "Solidarność w podziemiu, lata 1989-1990) oraz jej teraźniejszości (związek zawodowy w gospodarce wolnorynkowej) stanowić będzie trwałą pamiątkę obchodów. Album będzie wydany na kredowym papierze, bogato opatrzony ilustracjami oraz cytatami. Czcionki będą sporej wielkości, a między wierszami zostanie zachowane duże światło, dzięki czemu publikacja będzie bardziej przyjazna czytelnikowi. Część z 20 000 egzemplarzy zostanie rozesłana do szkół, bibliotek i regionów NSZZ „Solidarność”. Wydaniu albumu towarzyszyć będzie akcja promocyjna w mediach społecznościowych zachęcająca czytelników do zapoznania się z cyfrową wersją publikacji.

© 2019 Instytut Dziedzictwa Solidarności 

sekretariat@ids1980.pl · +48 888 804 327